Ads Top

Stijgend woningaanbod eerste waarschuwing omslag woningmarkt?

De verwachting is dat de coronacrisis ook een negatieve impact op de woningmarkt zal hebben. Maar dit blijkt nog niet uit de cijfers van Calcasa: het aantal verkopen is in maart en april op peil gebleven en in de prijsontwikkeling is nog geen effect zichtbaar.

Wél is het aanbod in april en mei flink toegenomen.

Tijdens de kredietcrisis reageerde de Nederlandse woningmarkt traag op de economische ontwikkelingen. Ruim een jaar na het begin, in het derde kwartaal van 2008, piekten de woningprijzen.

Om in te schatten wat het effect van de coronacrisis op de Nederlandse woningmarkt kan zijn, heeft Calcasa de huidige staat van de woningmarkt in kaart gebracht en deze vergeleken met de staat van de woningmarkt bij de start van de kredietcrisis.

Net als bij de start van de kredietcrisis is de huidige woningmarkt oververhit. De krapte op de woningmarkt is in het eerste kwartaal van 2020 groter dan in het derde kwartaal van 2007. Dit wordt goed geïllustreerd door de verhouding tussen de in verkochte woningen en de momenteel te koop staande woningen. In het eerste kwartaal was die verhouding 371 procent, terwijl deze 181 was was in het derde kwartaal van 2007.

Naast de tot voor korte sterke economie, het hoge vertrouwen en de aantrekkelijke hypotheekmarkt, werd de oververhitting veroorzaakt door het structurele woningtekort in Nederland. Dit woningtekort verdwijnt niet door de coronacrisis en zal een opstuwende factor van de woningmarkt blijven.

De Nederlandse hypotheekmarkt lijkt nog niet te reageren en is gezonder dan bij de start van de kredietcrisis: de hypotheekrente is historisch laag waardoor de betaalbaarheid goed is. Daarnaast is de (nationale) verhouding tussen hypotheekschuld en woningwaarde en hypotheekschuld en inkomens lager.

Het daadwerkelijke effect van de Corona crisis op de Nederlandse woningmarkt zal echter vooral afhangen van de snelheid waarmee de pandemie onder controle is en vervolgens de snelheid waarmee de economie herstelt. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft hier recent vier scenario’s over gepubliceerd. Een recessie blijkt onvermijdelijk, maar de diepte van de economische impact varieert.
 


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.