Ads Top

Toezicht DNB legt accent op data en digitalisering

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat in haar toezicht meer data gedreven werken met behulp van digitale technieken. Men wil in 2020 intensiever met de sector samenwerken om meer kennis op te bouwen over de impact en de kansen van technologische vernieuwingen.

Dat gebeurt onder andere in het Innovatieforum (iForum), waarin banken, verzekeraars, pensioenfondsen en betaalinstellingen samenwerken. Het iForum is eind vorig jaar opgestart.

Het nieuwe beleid wordt toegelicht in de Toezicht Vooruitblik 2020 die vorige week is gepubliceerd. Ieder jaar laat DNB daarin zien welke accenten worden gelegd in het toezicht op de financiële sector, zowel in het prudentiële als integriteitstoezicht. In 2020 heeft DNB specifiek aandacht voor kwaliteit, beheer en gebruik van data.

De markt voor bancaire diensten verandert de komende jaren verder door het toenemende belang van data. In alle toekomstbeelden neemt het belang van data toe. Data - variërend van transactiemomenten, aankoopgedrag tot persoonskenmerken - worden gebruikt om bancaire kernprocessen te verbeteren en om klantgerichte aanbiedingen te doen voor bijvoorbeeld hypotheken of spaarrekeningen. Ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie en data-analytics spelen een steeds centralere rol en raken vrijwel alle bancaire diensten. Nieuwe partijen met een achtergrond in de technologie betreden nu ook de markt voor bancaire diensten en gaan de concurrentie aan met bestaande marktpartijen.

Om het publieke vertrouwen te behouden is meer aandacht nodig voor data.In enquêtes geven consumenten aan groter vertrouwen in banken te hebben dan in technologiebedrijven als het gaat om het zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens.

Nederlandse consumenten hechten zeer aan zorgvuldige omgang met hun persoonsdata. Dit legt daarmee ook een zwaardere plicht bij banken om deze vertrouwensrelatie te behouden. Met de komst van PSD2 is geregeld dat consumenten expliciet toestemming moeten geven als ze betaaldata willen delen met derden. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet daarbij toe op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tegelijkertijd is ook alertheid vanuit DNB wenselijk, omdat onzorgvuldig of ongewenst gebruik van data het vertrouwen van het publiek negatief beïnvloedt.

DNB gaat financiële spelers onder meer aanspreken op de kwaliteit en toekomstbestendigheid van hun datahuishouding. Daarbij gaat het om vragen als waar de data vandaan komen, waarvoor deze wel en niet worden gebruikt, wie er toegang toe heeft, waar deze worden bewaard, hoe deze worden beveiligd, ge-update, getest en hoe de representativiteit van data wordt bepaald.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.