Ads Top

AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleven MiFID II-verplichtingen

Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vast bij tien door haar onderzochte beleggingsondernemingen. De AFM onderzocht in 2018 en 2019 de naleving van de MiFID II-verplichtingen bij dienstverlening aan professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen op het gebied van kostentransparantie, productgovernance en provisies. De toezichthouder stelt vast dat de onderzochte beleggingsondernemingen nog de nodige stappen dienen te zetten om volledig te voldoen aan de verplichtingen.

Uit het onderzoek is gebleken dat het volledig voldoen aan de nieuwe regelgeving nog flinke uitdagingen biedt. Zo werd geleund op bestaande procedures en maatregelen die al in het kader van de naleving van MiFID I waren ingericht. De AFM benadrukt in haar rapport dat de regels voor beleggersbescherming in MiFID II op een groot aantal punten zijn aangescherpt en uitgebreid, ook ten aanzien van diensten aan professionele beleggers.

Op 3 januari 2018 is MiFID II inwerking getreden. MiFID II is een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn MiFID en strekt er onder meer toe dat beleggers beter beschermd worden. Deze doelstelling heeft ook betrekking op dienstverlening aan professionele beleggers. De AFM vindt het daarom belangrijk dat ook de beleggingsondernemingen die actief zijn in deze dienstverlening, voldoende aandacht besteden aan de naleving van deze nieuwe of aangescherpte regelgeving. In het onderzoeksrapport gaat de AFM nader in op haar bevindingen.

Ook biedt het rapport concrete handvatten aan alle beleggingsondernemingen om hun dienstverlening en bedrijfsvoering verder te verbeteren. Dit doet zij door middel van het delen van verschillende observaties, waarbij zij ook haar standpunt geeft. Bovendien geeft de AFM in haar rapport inzicht in de normenkaders die zij heeft gebruikt voor haar onderzoek.

De AFM vindt het positief dat de door haar onderzochte beleggingsondernemingen met de aangegeven handvatten aan de slag zijn gegaan om verbeteringen in hun organisatie door te voeren. De AFM verwacht van alle beleggingsondernemingen dat zij deze handvatten gebruiken om hun praktijk te toetsen en verbeteringen door te voeren waar dat nodig is. De AFM zal in haar doorlopend toezicht aandacht blijven besteden aan de naleving van de MiFID II-verplichtingen bij dienstverlening aan professionele beleggers en in aanmerking komende tegenpartijen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.