Ads Top

Beleggers beginnen jaar goed

Het vertrouwen van beleggers is aan het begin van het nieuwe jaar weer iets verder gestegen: de ING BeleggersBarometer staat in januari op 131 punten t.o.v. 128 punten in december 2019. Beleggers zijn positief over de algemene economische situatie in Nederland en verwachten dat deze positieve trend nog even doorzet. Ook over de eigen beleggingsportefeuille blijven de beleggers positief voor de komende maanden. Voor de AEX verwachten beleggers in april een hoge stand van 617. Ondanks het positieve sentiment denken veel beleggers (40%) nog steeds dat het goede tijd is om vooral te beleggen in minder risicovolle sectoren. Toch zijn er steeds meer beleggers niet zeker of weten of het nu wel of niet een goede tijd is om te beleggen in risicovolle sectoren. Dit percentage steeg significant van 40% in december naar 47% in deze maand.

De helft van de ondervraagde beleggers belegt zelf, vier op de tien belegt in beheer. Het risicoprofiel is voor de meeste beleggers neutraal. Een kwart van de beleggers belegt als aanvulling op het toekomstige inkomen en drie op de tien belegt zonder concreet doel. Meer dan de helft van de beleggingsportefeuilles bestaat uit Nederlandse beleggingen, 18% van de portefeuilles bevat beleggingen in de rest van Europa. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “Deze zogenaamde home bias, de focus op beleggen in de thuismarkt, was in het verleden nog groter, maar is nog steeds onnodig groot. Betere internationale spreiding leidt tot een betere risico/rendement verhouding en buitenlandse beurzen zijn inmiddels ook voor particuliere beleggers goed bereikbaar.”

Een kwart van de beleggers heeft meer beleggingen gekocht dan verkocht. Bijna de helft heeft niet gehandeld in de afgelopen maand. Nederlandse beleggers verwachten dat ASML het meeste rendement zal opleveren in de komende drie maanden, direct gevolgd door Shell. De meeste beurskansen worden verwacht in Nederland, gevolgd door Azië (exclusief Japan). “Ook hier speelt de preferentie voor de thuismarkt een rol. Men heeft het idee dat bedrijven die men kent, meer kansen hebben, maar intussen zijn bedrijven als Apple en Samsung toch ook bedrijven die iedereen kent”, aldus Homan.

Beleggers die verwachten dit jaar minder te gaan werken (15%) zullen dit vooral bekostigen door minder te consumeren (38%), maar ook door minder te sparen (28%) en minder te beleggen (23%). Vier op tien beleggers heeft voor 2020 geen goede voornemens wat betreft hun financiën. Zij die dat wel hebben, denken vooral aan meer sparen (17%) en veel minder aan beleggen (8%). Als het gaat om beleggen dan hebben nog meer beleggers geen goede voornemens (52%). De goede voornemens betreffen vooral een betere spreiding aanbrengen (13%) en meer aandacht aan de portefeuille besteden (12%). Na het goede beleggingsjaar 2019 hebben vier op de tien beleggers de intentie om in 2020 aandelen bij te kopen, waarvan de helft alleen bij een daling van de koersen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.