Ads Top

Banken: Beeld Financieringsmonitor ‘Bemoedigend’

Het aandeel ondernemers dat een banklening overweegt neemt toe. In 2019 oriënteerde 70 procent van de ondernemers met een financieringsbehoefte zich op een banklening, tegen 62 procent in 2018. Ondernemers die financiering aanvragen slagen daar in de meeste gevallen ook in.

Adviseur Zakelijke Dienstverlening bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Geert Gladdines: “Het is voor ondernemend Nederland en banken een bemoedigend rapport. De meeste bevindingen van het CBS zijn voor de banken herkenbaar. Banken zijn en blijven immers de grootste financiers van het mkb en zij zien de financiering van ondernemers als één van hun kerntaken”.

Van alle financieringsaanvragen door het mkb wordt 84% geheel of gedeeltelijk toegewezen. Bij micro bedrijven ligt de slagingskans op 81%. Een percentage van 20% van het mkb geeft aan een externe financieringsbehoefte te hebben. Ondernemers zien toegang tot financiering als één van de minst urgente uitdagingen. Wanneer gevraagd naar uitdagingen die ondernemers tegenkomen in de bedrijfsvoering benoemt slechts 17% financiering als een belemmering. Daar staat tegenover dat ruim 45% van de ondervraagde ondernemers aangeeft problemen te ondervinden het behouden of aantrekken van personeel. Ook uitdagingen rondom regelgeving, concurrentie en kosten voor de bedrijfsvoering worden op dit moment als groter probleem ervaren dan financiering. Deze cijfers blijken uit de Financieringsmonitor over het jaar 2019, die het CBS op 28 januari 2020 publiceerde.

In de Financieringsmonitor komt duidelijk naar voren dat ondernemers hun zoektocht naar financiering vaak starten bij hun bank. Redenen daarvoor zijn de relatie met de huisbank en de bekendheid van dit financieringskanaal. Beide redenen worden door de meer dan de helft van de ondernemer genoemd. Verder geeft een kwart van de ondernemers aan dat de betrouwbaarheid van banken een reden is om deze vorm van financiering te overwegen.

“De bankensector heeft zich in de afgelopen jaren ingespannen om het vertrouwen tussen ondernemers en banken te verbeteren. De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering is op 1 juli 2018 van start gegaan. Onlangs is over deze Gedragscode het tweede monitoringsrapport verschenen. Uit dat rapport kwam naar voren dat de klanttevredenheid van klanten en de dienstverlening door banken aan ondernemers zijn verbeterd”, aldus Geert Gladdines van de NVB.

Het beeld dat het CBS schetst met de Financieringsmonitor past bij de stand van de economie. Veel ondernemers zijn winstgevend en kunnen investeringen financieren uit eigen middelen en de overgrote meerderheid van de bedrijven krijgt de financiering waarnaar wordt gezocht. Het laat wel onverlet dat er deelsegmenten zijn die nog steeds lastig aan financiering komen, zoals starters en innovatieve ondernemingen. Het is ook belangrijk om de stand van de conjunctuur in ogenschouw te nemen. Bedrijven zijn op dit moment in staat om te financieren vanuit ingehouden winst en bouwen buffers op. Dit is een gezonde ontwikkeling.

Buiten bancaire vormen van financiering, via een lening of een rekening courant krediet, groeien ook andere vormen van financiering snel. Met name equipment lease, factoring en private equity nemen in volume toe. Ook crowdfunding maakt een snelle groei door, maar is qua omvang van het volume nog beperkt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.