Ads Top

Steun kabinet voor kapitaalverhoging Wereldbank

Het kabinet stemt in met de voorstellen van de Wereldbank voor een stevige kapitaalverhoging. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft dat in Washington DC bekend gemaakt op de voorjaarsvergadering van de bank. ‘Hierdoor krijgt de bank meer armslag om de armste landen met financiering en expertise te ondersteunen. Deze zijn cruciaal zijn om vele miljoenen mensen uit de armoede te tillen, zoals internationaal is afgesproken in de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs),’ aldus Kaag.

Nederland is één van de vele aandeelhouders van de Wereldbank die akkoord zijn met een kapitaalinleg van in totaal 13 miljard dollar. Hiermee genereert de bank het komende decennium ongeveer 100 miljard dollar per jaar aan kredieten, ruim een derde meer dan zonder het extra geld. Kaag: ‘Dat de 189 aandeelhouders juist in deze moeilijke tijd voor multilateralisme dit akkoord wisten te smeden is heel bijzonder. Het is een belangrijke stap in de strijd tegen armoede, conflict, klimaatverandering en ongelijkheid tussen man en vrouw.’ In ruil voor de kapitaalinleg heeft de Bank op aandringen van vooral Nederland en Europese partners de ambities op al deze gebieden flink opgeschroefd.

Het Nederlandse aandeel als gevolg van de kapitaalinjectie zal in de periode 2020-2024 tussen de 200 en 250 miljoen euro bedragen (ongeveer 50 miljoen per jaar). Kaag: ‘De bank heeft o.l.v. Jim Kim de slag weten te maken naar een ‘better bank’. Met minder bureaucratie, meer mensen in het veld en het indammen van de salarissen. En als minister voor hulp en handel juich ik ook toe dat de bank meer mikt op financiering van projecten met privaat geld.’ Deze nieuwe aanpak, met dus een grotere rol voor het bedrijfsleven, levert tot 2030 miljarden dollars extra op voor duurzame investeringen in ontwikkeling.

Een van de andere belangrijke agendapunten op de voorjaarsvergadering was gendergelijkheid en het voorkomen van seksueel wangedrag bij internationale financiële instellingen en de partners waarmee ze samenwerken. De Wereldbank heeft daar strenge gedragsregels voor. ‘Die zullen ook bij andere instellingen moeten worden ingevoerd. Waarbij zero tolerantie de norm moet zijn. Net zoals we die nu stringenter toegepast willen zien door Nederlandse hulporganisaties werkzaam in ontwikkelingslanden,’ aldus de minister die samen met haar Britse collega het initiatief nam voor een goed bezochte sessie over dit thema.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.