Ads Top

Banken klaar voor nieuwe uitdagingen op gebied van digitalisering en verduurzaming

Nederlandse bankensector staat er een stuk sterker voor dan 10 jaar geleden, blijkt uit het jaarverslag van De Nederlandse Bank (DNB). Zo zijn de kapitaalbuffers voor middelgrote en kleine banken in de afgelopen jaren praktisch verdubbeld en voor de grootbanken zelfs verdrievoudigd. Ook is de verhouding tussen de omvang van de bankensector en die van de economie volgens DNB gezonder geworden en is de efficiëntie van met name grootbanken verbeterd.

Volgens Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), staan banken er daardoor goed voor om consumenten en bedrijven te helpen met kredietverlening. Daarbij verdient de financiering van de transitie naar een meer duurzame economie speciale aandacht. Financieel-technologische vernieuwingen stellen banken nog beter in staat om tegemoet te komen aan de wensen van klanten. De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en digitalisering bieden banken daarom vooral de kans om hun rol als financier van de economie te onderstrepen.

DNB president Knot schrijft in zijn inleiding dat een krachtige Europese Unie waardevol is voor haar burgers. Voor banken geldt dat evenzeer. Terecht onderstreept de president het belang van de verdere voltooiing van de Bankenunie.

Tot slot is de NVB blij met de aandacht van de toezichthouder voor de onbedoelde effecten van regelgeving. Zo schrijft DNB dat banken een hoge regeldruk ervaren. Complexiteit en detailniveau van regulering, gebrek aan proportionaliteit en korte tijdslijnen van rapportages zijn hier belangrijke oorzaken van.

Proportionaliteit in regelgeving en toezicht draagt bij aan meer diversiteit en minder regeldruk voor kleine of minder complexe instellingen. De NVB is dan ook benieuwd naar de aangekondigde concrete beleidsvoorstellen en actiepunten op dit punt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.