Ads Top

Banken verkennen hoe stakeholders denken over gebruik van persoonsgegevens

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zal de komende maanden een verkenning uitvoeren over het verwerken van persoonsgegevens. De NVB wil zo inzicht krijgen in de houding en opvattingen van bijvoorbeeld consumentenorganisaties ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens door banken.

Bescherming van privacy van klanten heeft hoge prioriteit bij banken. Banken bereiden zich afzonderlijk grondig voor op de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgende maand, onder andere met het opstellen van nieuwe privacystatements, maatregelen ten aanzien van beveiliging en het creëren van bewustwording van hun klanten.

Banken werken met een Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Deze gedragscode wordt toegepast totdat de AVG op 25 mei van kracht wordt. De uitkomst van de verkenning zal als input dienen voor vervolgstappen waarbij ook zal worden afgewogen wat de toegevoegde waarde van het opstellen van een nieuwe gedragscode is.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.