Ads Top

Kifid zet klachtbehandeling beleggingsverzekeringen fasegewijs voort

Kifid gaat de behandeling van de ruim 700 aangehouden klachten over beleggingsverzekeringen, in de volksmond ook wel woekerpolissen genoemd, gefaseerd oppakken. Dit in het belang van een zorgvuldige klachtafhandeling. Betrokken consumenten en financiële dienstverleners ontvangen hierover de komende maand bericht.

Tot nog toe heeft de Geschillencommissie van Kifid de behandeling van alle klachten over beleggingsverzekeringen aangehouden. De Geschillencommissie had behoefte aan uitspraken van de Commissie van Beroep over vijf richtinggevende zaken. Op 13 maart 2018 is in de vijfde richtinggevende zaak door de Commissie van Beroep uitspraak gedaan. Nu kan de Geschillencommissie de behandeling van klachten over beleggingsverzekeringen fasegewijs oppakken. Zij zal daarbij zonder meer de door de Commissie van Beroep uitgezette lijnen volgen.

Het is onmogelijk om de meer dan 700 aangehouden klachten over beleggingsverzekeringen in één keer op te pakken. In het belang van kwaliteit en deskundigheid gaat Kifid de klachtbehandeling van beleggingsverzekeringen fasegewijs voortzetten. Zo zullen bijvoorbeeld klachten over eenzelfde verzekeringsproduct worden geclusterd, om vervolgens per cluster de klachten een voor een af te handelen. Het ligt voor de hand dat klachten over een specifiek verzekeringsproduct, waarover de Commissie van Beroep zich heeft uitgesproken, eerder kunnen worden opgepakt dan klachten waarin nog geen uitspraak in hoger beroep is gedaan. Door de clustering op basis van het verzekeringsproduct kan het voorkomen dat een relatief ‘jonge’ klacht eerder wordt behandeld dan een langer geleden ingediende klacht.

In de eerste fase van de voortgezette behandeling krijgen een aantal (vertegenwoordigers van) consumenten en betrokken verzekeraars, waarvan de klacht schriftelijk al geheel of deels was behandeld, de gelegenheid om te reageren op de vijf richtinggevende uitspraken. Consumenten en verzekeraars kunnen hiermee hun stellingen nader onderbouwen. Wanneer de Geschillencommissie deze reacties heeft ontvangen, zal zij zich beraden over een uitspraak.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.