Ads Top

Betere bescherming bij pensioen van buitenlands fonds

Er komt meer bescherming voor mensen die in Nederland pensioen hebben opgebouwd, maar hun pensioen ontvangen van een buitenlandse pensioenuitvoerder. Dit kan voorkomen bij mensen die in dienst waren bij een multinational.

Het opgebouwde pensioen mag alleen worden overgedragen als De Nederlandsche Bank (DNB) hier toestemming voor geeft. DNB controleert of pensioenrechten van Nederlandse deelnemers niet worden aangetast, dat achterblijvers voldoende worden beschermd en dat het pensioenfonds volgens de Nederlandse regels voldoende geld in kas heeft. Ook moet het belangenorgaan of het verantwoordingsorgaan van de pensioendeelnemers goedkeuring verlenen.

Dit is vastgelegd in nieuwe Europese regels voor pensioenfondsen, die in 2016 steun kregen van de Tweede Kamer, pensioenfondsen, vakbonden en DNB. De regels worden nu ook expliciet opgenomen in de Nederlandse wet. Minister Koolmees van SZW heeft het wetsvoorstel hierover vandaag naar de Kamer gestuurd.

Het belangrijkste doel van de Europese pensioenrichtlijn is dat andere lidstaten hun inwoners meer aanvullend pensioen gaan laten opbouwen. Deze lidstaten kunnen zich nu baseren op Europese regels over het bestuur van pensioenfondsen en de communicatie met deelnemers, om zo hun stelsel te verbeteren. Dit is ook in het belang van Nederland vanwege de grote financiële en economische verwevenheid met andere landen in de EU.

In de richtlijn zijn Europese regels opgenomen om deelnemers te beschermen bij grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen. Nederland heeft zich hier in het onderhandelingsproces in Europa voor ingezet. Ook heeft Nederland voorkomen dat meer ingrijpende voorstellen in de richtlijn zijn opgenomen, zoals de mogelijkheid dat de Europese Commissie nadere regels kan toevoegen.

De nieuwe Europese pensioenregels geven de EU niet meer macht of bevoegdheden. Het pensioengeld blijft van de Nederlandse deelnemers. De nieuwe regels staan ook los van de AOW en pensioenverzekeringen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.