Ads Top

Duurzame beleggingen krijgen de overhand

Duurzame beleggingen zijn de toekomst van het beleggen. Die verwachting hebben beleggers met een (gedeeltelijk) duurzame aandelenportefeuille, zo blijkt uit representatief onderzoek van ABN AMRO MeesPierson. Bijna twee op de drie respondenten denken dat duurzame beleggingen in beleggingsportefeuilles uiteindelijk de overhand krijgen en een hoger rendement gaan opleveren dan traditionele beleggingen. Ruim twee op de drie duurzame beleggers geeft aan de komende tijd hun duurzame portefeuille verder uit te breiden.

Duurzame beleggers beleggen gemiddeld 36,52% in hun portefeuille duurzaam. Een kleine groep (8%) belegt zelfs volledig duurzaam. Ruim de helft van alle respondenten (54%) meldt dat het rendement op hun duurzame beleggingen in 2017 gelijk of zelfs hoger was dan op hun traditionele beleggingen. Gemiddeld schatten de respondenten het rendement op hun duurzame beleggingen afgelopen jaar in op 10%. 

Eran Habets, Managing Director Products & Solutions ABN AMRO MeesPierson: "Ook wij zien dat rendementen van duurzame beleggingsportefeuilles van ABN AMRO niet onder doen voor traditionele beleggingen. Op dit moment is het bij ABN AMRO duurzaam belegde vermogen ruim 10 miljard euro. Dat is een stijging van 23% ten opzichte van vorig jaar."

Geloof in het rendement van duurzame beleggingen is de voornaamste reden om duurzaam te beleggen. Ruim een derde van de respondenten geeft dit aan. Daarnaast zijn ideologische redenen belangrijke drijfveren. Een kwart van de duurzame beleggers vindt het vooral belangrijk om iets goeds te doen voor de wereld en eveneens een kwart wil door duurzaam te beleggen bepaalde beleggingscategorieën uitsluiten. Voorbeelden van categorieën die ze willen uitsluiten zijn de tabaksindustrie en wapenindustrie.

Bijna een derde van de duurzame beleggers laat de beleggingen over aan een vermogensbeheerder. De website van de onderneming blijkt voor 65% van de ondervraagde beleggers de meest gebruikte bron om te beoordelen of en in hoeverre ondernemingen duurzaam zijn. Voor ruim de helft van de respondenten is ook het jaarverslag een belangrijke bron.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.