Ads Top

Aegon steunt duurzame resolutie Follow This

Verzekeraar Aegon steunt de klimaat resolutie van Follow This waarin Shell wordt opgeroepen om een leidende rol te nemen in de transitie naar klimaatneutrale energievoorziening. Hiervoor is het nodig om ambitieuze doelen vast te leggen en te publiceren. Met als uiteindelijk doel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen in lijn met de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs, die voorschrijven dat de wereld naar een energievoorziening gaat met netto geen uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

De resolutie van Follow This vraagt Shell om de ambities die ze hebben om te zetten in concrete, meetbare doelen waarop ook het management afgerekend kan worden. Anders dan vorig jaar geeft Follow This Shell de ruimte om te groeien en om zelf het tempo van reductie van uitstoot te bepalen, zolang het maar in de richting van netto nul emissies gaat - in lijn in met het Klimaatakkoord van Parijs.

Beperking van klimaatverandering en het terugdringen van CO2-uitstoot vormen een belangrijke wereldwijde uitdaging. Aegon vindt dat overheden, bedrijven en beleggers een verantwoordelijkheid hebben in de transitie naar een klimaatbestendige economie, en houdt hier in beleggingsbeslissingen rekening mee. Wij verwachten van ondernemingen dat zij beleid voeren om klimaatverandering tegen te gaan, en dat zij transparant zijn over hun directe en indirecte CO2-uitstoot. Ondernemingen waarin wij beleggen opereren energiezuinig, investeren in milieuvriendelijke productietechnieken en maken de overstap naar hernieuwbare energiebronnen. Zij treffen maatregelen om uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en verwachten dat ook van toeleveranciers en afnemers. Verder pogen ondernemingen waarin wij beleggen door middel van energie-efficiënte producten en diensten de impact bij afnemers te beperken. Als Aegon gebruiken we ons stemrecht op aandelen, en wenden we onze invloed als aandeelhouder aan om tot betere duurzaamheidsprestaties te komen. We gaan met een onderneming in dialoog als deze niet voldoet aan onze standaarden.

Op 22 mei vindt de aandeelhoudersvergadering van Shell plaats waarin de klimaatresolutie van Follow This in stemming gebracht zal worden. Bij driekwart van de stemmen is Shell verplicht om de ingebrachte resolutie ten uitvoer te brengen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.