Ads Top

Oxfam: Amerikaanse bedrijven lobbyen vooral voor belastingverlaging

Op thema’s als klimaatverandering, migratie of homohuwelijk namen sommige van de grootste Amerikaanse bedrijven in 2017 progressieve standpunten in als reactie op het beleid van President Trump. Maar zoals blijkt uit het nieuwe rapport van Oxfam, zetten diezelfde bedrijven hun lobbycapaciteit  vooral in voor de verlaging van hun belastingfactuur. Grote multinationals in Amerika zoals Apple, Exxon, JP Morgan, Nike en Pfizer lieten van zich horen door openlijk hun onvrede te uiten over het beleid en de retoriek van president Trump tijdens zijn eerst ambtsjaar. Maar uit nieuw onderzoek van Oxfam, dat 70 bedrijven uit 7 verschillende sectoren onder de loep neemt, blijkt vandaag dat deze bedrijven ondertussen hun lobbywerk vooral inzetten voor lagere belastingen.

Het Oxfam-rapport Dollars and Sense, vergelijkt het publieke discours van de 70 grootste bedrijven uit 7 verschillende sectoren w.b. belastingen, klimaatverandering, diversiteit en sociale inclusie, gebaseerd op hun gerapporteerde lobbyactiviteiten: samen hebben ze in 2017 meer dan $280 miljoen uitgegeven om op meer dan 3.000 momenten het Congres te belobbyen. Daarbij ging het lobbywerk 19 keer over klimaatverandering, 138 keer over diversiteit en sociale inclusie en maar liefst 552 keer over belasting. Dit vertaalt zich in een lobbybudget van $1.5 miljoen voor het klimaat, bijna $11 miljoen voor diversiteit en sociale inclusie, en bijna $44 miljoen voor belastingen.

“Het Amerikaanse bedrijfsleven lobbyt al jarenlang voor een eenmalige belastingkorting op geparkeerde winsten in belastingparadijzen, en dat lobbywerk heeft zijn vruchten afgeworpen”, zegt Oxfam belasting-expert Johan Langerock. “Net als in Nederland hebben de Verenigde Staten besloten om mee te gaan in de fiscale race naar de bodem. De vennootschapsbelasting daalt in de VS van 35% naar 21%. Een gevaarlijke trend die de druk op andere landen en dan vooral ontwikkelingslanden, die erg afhankelijk zijn van vennootschapsbelastingen, zal opvoeren om hetzelfde te doen. In plaats van elkaar te beconcurreren moeten regeringen samenwerken en zorgen dat multinationals een eerlijke belastingbijdrage betalen.”

De kloof tussen arm en rijk groeit jaar na jaar, terwijl bedrijven nieuwe belastingverlagingen worden toegekend. Dit is een oneerlijk systeem want als belastingen voor bedrijven dalen, compenseren overheden dat vaak door te snoeien in sociale uitgaven of door regressieve belastingen als de BTW te doen stijgen. De meest kwetsbaren worden hier disproportioneel door getroffen.

“Het is op zich bemoedigend dat deze grote bedrijven zich uitspreken over maatschappelijke thema’s”, aldus Langerock. “De privésector kan een belangrijke rol spelen om wereldwijd armoede en ongelijkheid te verminderen. Maar wanneer ze haar invloed en middelen vooral aanwendt om de belastingfactuur te verlagen, heeft dat nadelige gevolgen voor de gehele maatschappij. Woorden tellen, maar daden nog meer.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.