Ads Top

'Opzegkosten schadeverzekeringen moeten verdwijnen'


Verzekeraars moeten stoppen met het rekenen van kosten voor het opzeggen van een verzekering. De Consumentenbond roept de verzekeraars op hun gedragscode hierop aan te scherpen. In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de Consumentenbond om wettelijke maatregelen als actie uitblijft.

Voor de meeste contracten geldt de Wet Van Dam. Deze wet bepaalt dat consumenten na een jaar kosteloos kunnen opzeggen, met maximaal een maand opzegtermijn. Schadeverzekeringen vallen niet onder die wet, maar verzekeraars hebben in een gedragscode vastgelegd zich wel aan die regels te houden.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt echter dat sommige verzekeraars hun klanten ontmoedigen om op te zeggen, door relatief hoge ‘opzegkosten’ te rekenen. Bovag en PolisDirect spannen daarbij de kroon met 20 euro. United Insurance vraagt 18,15 euro en Lancyr, Witgeld, Fairzekering en De Kilometerverzekering 15,13 euro.

De opzegkosten zijn soms even hoog als de maandelijkse verzekeringspremie. Sommige verzekeraars brengen die kosten alleen in rekening bij klanten die nog geld van hen krijgen. Dat leidt tot grote irritatie: te veel betaalde premie wordt verrekend waardoor de opzeggende klant uiteindelijk niets terugkrijgt. De opzegkosten staan bovendien vaak niet, of onduidelijk in de polisvoorwaarden.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten worden door deze werkwijze benadeeld. Opzegkosten belemmeren een overstap naar een andere aanbieder. Dat kan niet, vinden wij. Een verzekering moet je, net als andere contracten, na een jaar kosteloos kunnen opzeggen. Wij hopen dat het Verbond van Verzekeraars in gesprek met zijn leden ervoor zorgt dat ook zij de Wet Van Dam nu echt gaan naleven. Zo niet, dan vragen we de politiek om de Wet Van Dam zó aan te passen, dat ook schadeverzekeringen eronder vallen.’


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.