Ads Top

AFM boete voor Perfect Hypotheken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat het op 4 december 2014 een boete van 6.000 euro heeft opgelegd aan Perfect Hypotheken B.V. (Perfect Hypotheken). Klanten van Perfect konden daardoor een hogere hypothecaire lening krijgen dan was toegestaan. Perfect Hypotheken heeft hiermee geen beleid gevoerd dat een integere bedrijfsuitoefening waarborgt.

Vanaf juli 2009 tot mei 2013 heeft Perfect Hypotheken verschillende overtredingen begaan. Aan klanten werden (deels onderhands) geldleningen verstrekt terwijl Perfect Hypotheken daarvoor geen vergunning had. Een deel van deze leningen bestond uit polisvoorschotten. Een polisvoorschot was een lening die verstrekt werd aan klanten met een beleggingsverzekering die was verpand in verband met een hypothecaire geldlening. Door het polisvoorschot konden klanten direct beschikken over (een deel van) de waarde uit de beleggingsverzekering, waardoor zij tegen gunstigere voorwaarden een nieuwe hypothecaire lening konden krijgen. Het verstrekte polisvoorschot werd afgelost op het moment dat de klant de beschikking kreeg over de waarde uit de beleggingsverzekering.

Daarnaast verstrekte Perfect Hypotheken zogenaamde passeerkredieten. Een passeerkrediet was ervoor bedoeld om een lening die was geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) af te lossen. In veel gevallen was aflossing namelijk een voorwaarde voor de hypotheekaanbieder voor het verstrekken van een hypothecaire lening. Het door Perfect aangeboden passeerkrediet werd niet geregistreerd bij het BKR. Daardoor bleef het krediet buiten het zicht van de hypotheekaanbieder. Uit het onderzoek van de AFM is eveneens gebleken dat Perfect Hypotheken het passeerkrediet niet meenam in het hypotheekadvies.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.