Ads Top

'Erkenning dat Nederland fiscaal niet uit de pas loopt'

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat de commissie Ter Haar onomstotelijk duidelijk heeft gemaakt dat Nederland internationaal niet uit de pas loopt met de winstbelasting.

Ook is dankzij het rapport eens te meer duidelijk geworden dat internationaal opererende bedrijven niet minder belasting betalen dan voorheen of dan binnenlandse ondernemingen.

Minder te spreken zijn de organisaties over de voorgestelde forse beperking in de aftrek van reële bedrijfskosten. Dit zou Nederland buiten de internationale orde plaatsen. Hiermee zou men namelijk overgaan tot belastingheffing over winsten die er in de praktijk niet zijn. Dit zal volgens beide organisaties onherroepelijk een negatief effect hebben op de aantrekkelijkheid van Nederland voor internationale ondernemingen en hoofdkantoren. Het gaat hier echt niet alleen om grote concerns, ook het mkb wordt door de voorgestelde maatregelen geraakt.

De ondernemersorganisaties gaan de voorstellen van de commissie komende tijd bespreken met hun leden.

De ondernemersorganisaties willen geen maatregelen die ertoe leiden dat Nederland definitief zijn aantrekkelijkheid voor de hoofdkantoren van grote internationale concerns verliest. ‘Dat zal gevolgen hebben voor onze welvaart in brede zin. Juist grote internationale concerns hebben een enorme spin-off naar toeleveranciers, start-ups, scale-ups en vaak een heel ecosysteem van bedrijven. Dat moeten we steeds voor ogen houden bij eventueel te nemen maatregelen.’


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.