Ads Top

Volksbank realiseert nettowinst van 154 miljoen euro

De Volksbank (SNS, RegioBank en ASN) behaalde in het eerste halfjaar van 2019 een nettowinst van 154 miljoen euro, een stijging van 3 procent ten opzichte van 2018. De bank kreeg er 43.000 klanten bij, waarmee het totaal komt op 1,5 miljoen. De hypotheekportefeuille steeg met 1,2 miljard euro tot 48,5 miljard.

Net als in 2018 stonden de rentebaten in de eerste helft van 2019 onder druk als gevolg van de langdurig lagerenteomgeving. De operationele lasten daalden ten opzichte van zowel de eerste als de tweede helft van 2018, met name dankzij lagere personeels- en marketingkosten en een positieve herwaardering van 7 miljoen euro gerelateerd aan een eerdere bijdrage in het kader van het depositogarantiestelsel.

Voor de tweede helft van 2019 houdt de bank rekening met een lager resultaat dan in de eerste helft. De druk op de baten zal intensiveren, de bank verwacht voor de tweede helft hogere operationele lasten (exclusief wettelijke heffingen) en de vrijval van kredietvoorzieningen is eindig.

Volksbank verwacht dat de nettowinst over 2019 gelijke tred houdt met die over 2018. Toen kwam de nettowinst uit op 268 miljoen euro.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.