Ads Top

Menzis zet belrobot in

Voor een kleine groep verzekerden is het betalen van de zorgpremie een uitdaging. Om hen te helpen uit de schulden te blijven, heeft Menzis een belrobot ingeschakeld. Deze herinnert mensen aan hun betalingsachterstanden. Een belangrijke dienst waarvoor anders te weinig mankracht is.

De belrobot belt automatisch naar verzekerden. Zij horen een menselijk klinkende digitale stem die aangeeft dat ze een laatste mogelijkheid hebben om te betalen. Daarna volgt een keuzemenu met 3 opties: alsnog bellen met een van onze medewerkers, een betaalverzoek ontvangen via sms of mail, of deze laatste betaalmogelijkheid voorbij laten gaan.

De reacties van klanten zijn positief. Ze waarderen het enorm dat ze nog een laatste reminder krijgen en zo de regeling van het CAK ontlopen. Ook het keuzemenu ervaren zij als prettig, omdat het hen direct op de juiste plek brengt. Wouter Weijenborg (manager Debiteuren en Polis bij Menzis): “Zo bieden we op steeds meer plekken en momenten betaalgemak aan onze klanten.”

Menzis is de eerste zorgverzekeraar die op deze manier verzekerden nabelt om schulden te voorkomen. En dat past bij onze maatschappelijke rol. Vaak zien wij al in een vroeg stadium wanneer iemand schulden ontwikkelt. Daarom maken we ons samen met gemeenten sterk voor bijvoorbeeld vroegsignalering, armoedebestrijding en uitstroomregelingen voor mensen met schulden.

1 opmerking:

 1. Emergency credit for your business?
  Simulate and benefit quickly!
  Fill in the information to simulate and receive the credit after a few hours.

  Desired credit value:?
  E-mail:
  Average monthly income:?

  * All transactions are subject to credit analysis and:

  - 100% digital simulation and contracting
  - Credit up to $ 7,000,000
  - Rate of 1.5%
  - Up to 120 months to repay the credit with a grace period of 6 months.
  - No need for guarantees or negative certificates.

  Email: sonello66@gmail.com
  Whatsapp: +33 7 52 51 8415

  Noodkrediet voor uw bedrijf?
  Simuleer en profiteer snel!
  Vul de informatie in om te simuleren en ontvang het tegoed na een paar uur.

  Gewenste kredietwaarde :?
  E-mail:
  Gemiddeld maandelijks inkomen :?

  * Alle transacties zijn onderworpen aan kredietanalyse en:

  - 100% digitale simulatie en contractering
  - Krediet tot $ 7.000.000
  - Tarief van 1,5%
  - Tot 120 maanden om het krediet terug te betalen met een aflossingsvrije periode van 6 maanden.
  - Geen garanties of negatieve certificaten nodig.

  E-mail: sonello66@gmail.com
  Whatsapp: +33 7 52 51 8415

  Notfallkredit für Ihr Unternehmen?
  Schnell simulieren und profitieren!
  Geben Sie die Informationen ein, um die Gutschrift zu simulieren und nach einigen Stunden zu erhalten.

  Gewünschter Kreditwert:?
  Email:
  Durchschnittliches monatliches Einkommen:?

  * Alle Transaktionen unterliegen einer Kreditanalyse und:

  - 100% digitale Simulation und Auftragsvergabe
  - Gutschrift bis zu 7.000.000 USD
  - Rate von 1,5%
  - Bis zu 120 Monate, um das Guthaben mit einer Nachfrist von 6 Monaten zurückzuzahlen.
  - Keine Notwendigkeit für Garantien oder negative Zertifikate.

  E-Mail: sonello66@gmail.com
  WhatsApp: +33 7 52 51 8415

  BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.