Ads Top

ING sluit kredietovereenkomst met EIB voor verduurzamingsinvesteringen door ondernemingen in de Benelux

ING en de Europese Investeringsbank (EIB) stellen 400 miljoen ter beschikking voor investeringen door ondernemingen in Nederland, België en Luxemburg. Voor ondernemingen in deze landen betekent de betrokkenheid van de EIB dat zij een lagere rente betalen. De leningen zullen specifiek gericht zijn op het ondersteunen van ondernemingen die willen investeren in verduurzaming.

Onderdeel van de kredietovereenkomst is dat de EIB 200 miljoen euro aan ING leent tegen een gunstig tarief. De bank zal dit voordeel doorgeven aan haar klanten en het beschikbare bedrag verdubbelen, waardoor de totale kredietinjectie op 400 miljoen euro uitkomt. ING zal dit geld aanwenden voor leningen in het kader van haar verduurzamingsprogramma voor bedrijfsklanten in de Benelux, dat sinds 2018 loopt. Dankzij de kredietovereenkomst met de EIB kan dit programma verder versneld worden uitgerold.

“Dit is een van de manieren waarop de EIB, in samenwerking met ING, ondernemers een helpende hand biedt”, aldus Heinz Olbers, EIB-Directeur voor de kredietverlening in Nederland. België en Luxemburg. “De EIB zorgt er niet alleen voor dat meer financiering beschikbaar is voor bedrijven, via goedkopere leningen geeft de EIB ook het voordeel door van de gunstige rente die zij dankzij haar AAA-kredietstatus krijgt. ING is een toonaangevende bank op het gebied van duurzaamheid, een onderwerp dat ook bij de EIB hoog op de agenda staat. Wij hebben dezelfde doelstellingen als ING waar het gaat om onze focus op groene investeringen en we zijn blij dat we onze vruchtbare samenwerking kunnen voortzetten.”

Het kredietbedrag is bestemd voor investeringen in een duurzame toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van (i) de transitie van fossiele energiebronnen naar zonne- en windenergie, (ii) energiezuinig vastgoed voor eigen gebruik, (iii) de circulaire economie en (iv) elektrisch vervoer. De rentekorting is alleen beschikbaar als voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden die de EIB en ING hebben vastgesteld. Ondernemers worden aangemoedigd om contact op te nemen met hun relatiebeheerder of de klantserviceteam om na te gaan of hun investeringsproject aan de gestelde criteria voldoet.

Vanaf september wordt het nieuwe financieringsprogramma beschikbaar gesteld. De helft van deze Benelux-brede faciliteit is bestemd voor Nederlandse bedrijven en de andere helft voor bedrijven in België en Luxemburg. De totale investering per verduurzamingsproject mag niet boven de 25 miljoen euro uitkomen. Voor iedere lening die in aanmerking komt voor het gunstige rentetarief geldt een maximum van 10 miljoen euro. In Nederland wordt het EIB-programma beschikbaar gesteld voor investeringen in verduurzaming door zakelijke klanten, als alternatief voor de gecertificeerde groene financieringen van ING Groenbank. In België en Luxemburg wordt het EIB-programma beschikbaar gesteld voor zakelijke klanten, waarbij rekening is gehouden met het feit dat de overheid in deze landen geen vergelijkbaar groen certificaat ter beschikking stelt.

Deze nieuwe overeenkomst betekent het begin van een nieuwe ronde van financiële steun die de EIB via ING biedt aan bedrijven in Nederland, België en Luxemburg. De totale waarde van de financieringen die ING sinds 2009 met steun van de EIB aan bedrijven in de Benelux heeft verleend, bedraagt 1.850 miljoen euro, inclusief deze nieuwe faciliteit.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.