Ads Top

DB Cardservice vangt bot bij rechter

Een man die een negatief saldo (debetstand) heeft op een prepaid creditcard die hij van DB Cardservice kocht, hoeft niets te betalen. DB Cardservice heeft hem onvoldoende gewezen op het risico dat er een negatief saldo kon ontstaan, zo oordeelt de Rechtbank Amsterdam.

De rechter vindt dat DB Cardservice bij de totstandkoming van de overeenkomst onvoldoende informatie heeft verschaft over een wezenlijk kenmerk van de prepaid kredietkaart en onvoldoende heeft gewezen op de risico’s die het gebruik van de prepaid kredietkaart met zich mee kunnen brengen. De overeenkomst is via internet tot stand gekomen. Op de homepagina wordt geadverteerd dat het gaat om een prepaid kredietkaart, hetgeen impliceert dat daar eerst geld op moet worden gezet alvorens betalingen kunnen worden verricht.

Uit het verweer van de gedaagde blijkt dat hij juist voor een prepaid kredietkaart had gekozen omdat hij onvoldoende inkomen had om in aanmerking te komen voor een normale kredietkaart. Hij ging er daarom vanuit dat op de prepaid kredietkaart altijd eerst geld gezet moest worden alvorens hij daar betalingen mee kon doen om zodoende te voorkomen dat er een debetstand kon ontstaan.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.