Ads Top

Voorschot voor MKB klanten met een rentederivaat

Een grote groep ABN klanten ontvangt de komende weken een brief met een aanbod voor een voorschot op de te verwachten compensatie voortvloeiend uit het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB (Herstelkader). Het gaat om een voorschot ter hoogte van de te verwachten coulancevergoeding. 

Omdat de uitkomst van de herbeoordeling langer op zich laat wachten dan vooraf gedacht, biedt ABN AMRO deze klanten een voorschot aan. Het betreft klanten die rentederivaten hebben die in aanmerking komen voor herbeoordeling volgens de criteria van het Herstelkader en die in 2017 nog geen uitkomst zullen ontvangen.

De voorschotten gelden niet voor klanten die in staat van faillissement verkeren en/of in een gerechtelijke procedure met de bank zijn verwikkeld. Als een voorschot wordt geaccepteerd, wordt het bedrag uitgekeerd, of in mindering gebracht op openstaande vorderingen.

Als een klant akkoord gaat met het voorschot, wordt het geld binnen 4 tot 6 weken overgemaakt. Doordat de voorschotbrieven de komende weken worden verstuurd, kunnen klanten bij een akkoord dit jaar nog het geld ontvangen.

In augustus hebben klanten die in bijzonder beheer zitten reeds een aanbod voor een voorschot ontvangen. Begin oktober had zo’n 70% van deze klanten aangegeven het voorschot te accepteren. De eerste honderden klanten hebben het geld inmiddels ontvangen.

ABN AMRO biedt in een drietal situaties een voorschot aan. Meer informatie hierover en over de bijbehorende voorwaarden is te vinden in het nieuwsbericht van 30 juni 2017. Door voorschotten te bieden, kunnen vrijwel alle klanten in scope van het Herstelkader dit jaar (een deel van) het geld tegemoet zien waar zij onder het Herstelkader aanspraak op hebben. Klanten kunnen het voorschot vrijelijk besteden. Indien een klant later onverhoopt niet akkoord gaat met het uiteindelijke compensatievoorstel, of er is sprake geweest van een te ruim voorschot, dan wordt in onderling overleg bepaald hoe dit wordt opgelost.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.