Ads Top

AFM legt R.S. Tewarie Financiële Diensten last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 6 september 2017 een last onder dwangsom opgelegd aan R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V. (Tewarie). Tewarie voldoet niet aan (herhaalde) informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te kunnen stellen of Tewarie zich houdt aan de wettelijke eisen.

Tewarie heeft een adviesvergunning voor de productgroepen Hypothecair krediet, Vermogen, Inkomensverzekeringen, Schadeverzekeringen Zakelijk, Schadeverzekeringen Particulier en Zorgverzekeringen.  Zij moet voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals bepaald in art. 4:9, tweede lid, Wet op het financieel toezicht, en artikel 6, onder b, van het Besluit Gedragstoezicht financiële onderneming Wft. De AFM heeft onder meer gevraagd om kopieën van de geldige diploma’s van alle adviserende medewerkers per product/dienstcombinatie waarin wordt geadviseerd namens de onderneming om vast te kunnen stellen of voldaan wordt aan de wet- en regelgeving. Tewarie heeft de gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn geleverd.

Sinds 20 september 2017 is Tewarie daarom verplicht een dwangsom te betalen van €5.000 per dag. Op 25 september heeft Tewarie alsnog op het informatieverzoek gereageerd. Iedere dag dat Tewarie niet aan de opgelegde last voldeed, liep de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.