Ads Top

Banken willen bijdragen aan doelstellingen regeerakkoord

Nederlandse banken willen graag helpen om de ambitieuze doelstellingen van het kabinet op het gebied van klimaat en economie te realiseren. Banken dragen bij aan de financiering van de economie en zijn, evenals de rest van het bedrijfsleven, ready for business. De oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling, InvestNL is hierop een goede aanvulling.
‘De aankondiging van een nieuw klimaat- en energieakkoord en de concrete doelstelling van 49 % CO2 reductie in 2030 vormt een belangrijke doorbraak. Door het overheidscommitment op lange termijn wordt het voor banken makkelijker om de energietransitie en vergroening van de economie te financieren’, zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken in een eerste reactie. 

Banken denken graag mee over de vraag hoe de doelstellingen op het gebied van klimaat en milieu verder gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld het uitwerken van een vorm van gebouw gebonden financiering. De kabinetsplannen sluiten aan bij de ideeën die banken en pensioenfondsen vlak voor de zomer hebben neergelegd in een brief over vergroening van de Nederlandse economie.

Het nieuwe kabinet geeft aan in te zetten op een concurrerend vestigingsklimaat en een gelijk speelveld voor ondernemers met aandacht voor de rol van financiële technologische innovaties (Fintech). Met de aankondiging om de zogenoemde leverage ratio in overeenstemming te brengen met de Europese eisen laat het kabinet zien dat ze een gelijk Europees speelveld voor banken serieus neemt. Om het vestigingsklimaat en een gelijk Europees speelveld verder te versterken zou het kabinet nog eens goed kunnen kijken naar andere nationale koppen op Europese wet en regelgeving. Daarbij is het goed dat er ook gewerkt wordt aan de spoedige voltooiing van de Europese bankenunie.

Uiteraard gaan banken ook over andere maatregelen uit het regeerakkoord waar banken een bijdrage aan kunnen leveren graag het gesprek aan met het nieuwe kabinet.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.