Ads Top

Banken dragen bij aan fonds voor funderingsherstel

Woningeigenaren kunnen vanaf 23 oktober 2017 een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om funderingsherstel aan de woning te financieren. In het fonds werken overheid, banken en andere hypotheekverstrekkers samen om een oplossing te bieden voor woningeigenaren die de financiering van het herstel niet rond krijgen.

Als er in waterrijke gebieden schade aan de fundering ontstaat door bijvoorbeeld paalrot, moet deze hersteld worden. Maar herstel is een kostbare zaak. Veel woningen in Nederland zijn aan elkaar gebouwd. Het herstel van de fundering heeft dan alleen zin als bij alle woningen in het bouwblok tegelijkertijd de fundering hersteld wordt. Herstel blijft nu soms uit, omdat één (of meer) van de woningeigenaren in een blok de financiering niet rond krijgt.

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel biedt eigenaar-bewoners de kans om, rekening houdend met de wettelijke normen, een financiering voor funderingsherstel af te sluiten. Zo nodig met een financiële bijdrage van gemeenten, provincies of bank/verzekeraar om extra risico’s af te dekken. Zo storten banken een gemaximeerde risicobijdrage in het fonds als blijkt dat de lening ten opzicht van de waarde van de woning (LTV) de wettelijke norm overschrijdt.  Gemeenten en provincies doen hetzelfde als de lening de inkomensnormen (LTI) overschrijdt.  Op deze wijze kan het funderingsherstel plaatsvinden en blijven de woningen bewoonbaar.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.