Ads Top

Technologische ontwikkelingen bepalend in vooruitziend toezicht AFM

De AFM houdt scherp toezicht in een steeds sneller veranderende financiële wereld. Vooruitblikken op nieuwe risico’s, problemen vroegtijdig aanpakken en voorkomen, dat is de inzet van de AFM voor 2017. Vooral op markten waar de consumenten hard geraakt kunnen worden, zoals die van consumptief krediet, hypotheken, pensioen en beleggen. De AFM blijft haar toezicht versterken en vernieuwen om zo financieel leed te voorkomen bij consumenten en te zorgen voor goed functionerende financiële markten.

De financiële wereld wordt door de voortdurende lage rente, en technologische en internationale ontwikkelingen steeds complexer. Hierdoor ontstaan kansen op een betere dienstverlening voor consumenten, maar ook nieuwe risico’s. In de Agenda 2017 signaleert de AFM de belangrijke risico’s en maakt zij zichtbaar wat de toezichtaanpak is om deze te verkleinen en problemen vóór te zijn. Om de risico’s effectief aan te pakken, richt de AFM zich op een aantal prioriteiten:

Door de lage rente op spaargeld zijn consumenten op zoek naar alternatieven met een hoger rendement, waardoor ze ook meer risico kunnen lopen. De AFM zet in op de bestrijding van illegale aanbieders en blijft waarschuwen voor riskante financiële producten. In 2017 bereidt de AFM een reclameverbod voor, gericht op schadelijke producten die overigens steeds vaker uit het buitenland worden aangeboden. Het gaat daarbij om risicovolle beleggingsproducten, zoals binaire opties en flitskredieten met een zeer hoge kredietvergoeding.

Ook zet de AFM haar activiteiten voort gericht op het oplossen van de problematiek met rentekredieten waarop nauwelijks wordt afgelost. In 2017 moeten al deze kredieten zijn omgezet in een lening waarop wél wordt afgelost. Hiermee blijft overkreditering een belangrijk speerpunt.
Er blijft in 2017 veel aandacht voor transparantie en informatieverstrekking. Dit is echter niet genoeg. Vanuit de gedragswetenschapen is bekend dat consumenten niet altijd rationeel keuzes maken en worden beïnvloed door de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd. De AFM wil daarom dat marktpartijen kritisch kijken naar de wijze waarop ze informatie aanbieden. In 2017 richt de AFM zich bijvoorbeeld op de verbetering van de wijze waarop consumptief krediet op financiële websites wordt aangeboden.

Daarnaast wil de AFM voorkomen dat huizenbezitters met problematische hypothecaire leningen aan het einde van de looptijd met een schuld blijven zitten. Het gaat dan om bepaalde kwetsbare groepen met aflossingsvrije hypotheken of beleggingshypotheken die onvoldoende renderen. Hypotheekaanbieders moeten deze klanten actief gaan benaderen en helpen om alternatieven te vinden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.