Ads Top

Nederlandse Vereniging van Banken over jaarverslag DNB: ‘verduurzaming essentieel’

'Bij een duurzame welvaart past een duurzaam opererende financiële sector,’ stelt president Klaas Knot van vandaag in het jaarverslag van De Nederlandsche Bank. De Nederlandse Verenging van Banken (NVB) vindt net als DNB dat verdere verduurzaming van de economie essentieel is.

'Banken hebben een rol te spelen bij de noodzakelijke energietransitie,' zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. ‘'Volgens McKinsey is daarvoor tot 2040 een investering van 200 miljard euro nodig. Dat kan niet zonder private financiering.'

De aandacht voor het thema duurzaamheid in het jaarverslag van DNB is opvallend, naast de meer gebruikelijke financieel-economische onderwerpen. De NVB vindt dat terecht. De bankensector heeft diverse initiatieven genomen om verduurzaming te versnellen. De sector zoekt daarbij actief de samenwerking op. Zo kan iedereen nu meepraten over de manier waarop banken invulling geven aan de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties, via een consultatie op de website van de NVB.

DNB werkt aan een stresstest om te beoordelen hoe financiële instellingen worden geraakt door de energietransitie die nodig is om de klimaatafspraken die zijn gemaakt in Parijs na te komen. Nederlandse banken weten dat die transitie grote gevolgen zal hebben op hun klanten en op de economie als geheel. Daarom wegen zij klimaatimpact mee in hun financierings- en investeringsbeslissingen. In het Klimaatstatement dat zij in 2015 in de aanloop naar de Parijse top uitgaven, werd dit bevestigd. Daarnaast beloofden banken hun klimaatimpact meetbaar te maken en zich extra in te spannen om de uitstoot van CO2 te verminderen, samen met hun klanten.

Naast duurzaamheid legt DNB ook nadruk op weerbaarheid van de financiële sector. Met een verwijzing naar onderzoek door het Internationale Monetaire Fonds (IMF) stelt DNB vast dat de Nederlandse economie én bankensector er beter voorstaan en dat het belangrijk is de versterking van de weerbaarheid door te zetten. De NVB onderstreept het belang dat DNB in dit kader hecht aan een goed functionerende en complete Europese bankenunie.

De aanhoudende lage rente van de Europese Centrale Bank is een risico voor de financiële sector, zoals DNB terecht stelt. Mede daarom is inderdaad het moment aangebroken om het ruime monetaire beleid in het eurogebied geleidelijk terug te schroeven.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.