Ads Top

DNB en de AFM verbeteren proces van personentoetsingen

DNB en de AFM hebben afgelopen periode verschillende verbeteringen doorgevoerd in het proces van personentoetsingen. De informatievoorziening is verbeterd, de interne werkwijze aangepast en DNB en AFM hebben nadere stappen gezet in de uitwerking en het voorbereiden van de pilot met externe deskundigen in het toetsingsproces.

Naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van de commissie Ottow hebben DNB en de AFM enkele versterkingen doorgevoerd in het toetsingsproces. Zo is de informatie op de websites  verbeterd om zo meer inzicht te geven in het toetsingsproces en de verschillende stappen die daarin worden onderscheiden. Ook wordt meer uitleg gegeven over de onderlinge samenwerking tussen DNB en de AFM en zijn concrete voorbeeldvragen en casussen toegevoegd. Een inhoudelijk element dat extra aandacht krijgt is het belang dat we hechten aan diversiteit in het collectief. De toezichthouders spannen zich in het toetsingsproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Bij de AFM is bijvoorbeeld de informatieverschaffing over het online proces verbeterd en inzichtelijker gemaakt. DNB gaat in april 2017 van start met het digitaal loket.

DNB en de AFM dragen tevens bij aan het verder versterken van de rechtspositie van de kandidaat. De AFM steunt de wens van DNB om zittingen van het beroep en hoger beroep met betrekking tot aanvangs- en hertoetsingen achter gesloten deuren te laten plaatsvinden om de vertrouwelijkheid van behandeling te waarborgen. De minister zal dit verzoek nader onderzoeken. Verder is DNB conform de aanbeveling uit het rapport gestopt met de pilot om de mogelijkheid van een gespreksopname actief aan te bieden.

DNB en de AFM zullen op verschillende aspecten externe expertise in het toetsingsproces betrekken, onder andere door externe deskundigen aan te stellen. Deze externe adviseurs kunnen vanuit hun bestuurlijke ervaring en inhoudelijke expertise een bijdrage leveren aan de oordeelsvorming rondom de toetsing. DNB en de AFM hebben onderzoek gedaan naar het proces van toetsingen door het Verenigd Koninkrijk en mede op basis daarvan de details nader uitgewerkt voor de specifieke rol, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de externe deskundigen. Op basis hiervan worden geschikte externe deskundigen gezocht, zodat later dit jaar een pilot van start kan gaan.
Vertrouwenspersoon en voorzitter hoorcommissie

Verder nemen DNB en de AFM stappen om een vertrouwenspersoon in te stellen. Deze zal een rol krijgen in het geval van een conflict over de benaderingswijze en de communicatie tijdens het toetsingsproces. Eveneens wordt voorzien in een onafhankelijke voorzitter van de hoorcommissie in het geval van een bezwaar bij toetsingsbesluiten bij DNB. De AFM kent al een dergelijke onafhankelijke voorzitter voor haar hoorcommissie. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.