Ads Top

AFM legt bestuurder vermoedelijke flitskredietaanbieder last onder dwangsom op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 21 december 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de bestuurder van een vermoedelijke onderneming die mogelijk in Nederland flitskrediet heeft aangeboden of daarin heeft bemiddeld. De bestuurder voldoet niet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te stellen of de bestuurder zonder vergunning van de AFM actief is geweest.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak in een kort geding van 20 februari 2017 geoordeeld dat de AFM bij openbaarmaking van de last onder dwangsom en in de berichtgeving daarover de naam van de betrokken bestuurder en onderneming moet anonimiseren.

Op de website werd (vermoedelijk) krediet met een korte looptijd (flitskrediet) aangeboden aan Nederlandse consumenten en/of werd daarin bemiddeld. Deze website is niet langer online. De AFM beschikt over informatie waaruit blijkt dat de onderneming mogelijk opdracht heeft gegeven aan een Nederlands (gelieerd) incassobureau om flitskredieten, afgesloten op de website, uit te betalen aan Nederlandse consumenten. Daarnaast zou de onderneming het Nederlandse incassobureau opdracht hebben gegeven om geldbedragen, die zien op terugbetalingen van krediet, te innen. Ook zou de onderneming een samenwerking hebben (gehad) met een Maltese partij die mogelijk betrokken is bij de website waar de kredieten werden aangeboden.

Het aanbieden van krediet en het bemiddelen daarin mag niet zonder een vergunning van de AFM, tenzij er sprake is van een uitzondering of vrijstelling. De onderneming heeft geen vergunning van de AFM voor het aanbieden van krediet of het bemiddelen daarin op de Nederlandse markt. De AFM heeft onvoldoende informatie ontvangen om te kunnen vast stellen of er sprake is van een uitzondering of vrijstelling. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.