Ads Top

Nettowinst BNG Bank 369 miljoen

BNG Bank kijkt tevreden terug op het jaar 2016. De nettowinst is in 2016 fors gestegen. De bank heeft haar in 2015 aangescherpte strategie verder ingevuld door zich met nieuwe producten zoals de Energietransitie Financieringsfaciliteit nog sterker te richten op de klant en op verduurzaming van haar balans.

De nettowinst van BNG Bank over 2016 is uitgekomen op 369 miljoen, een stijging van 63 procent ten opzichte van de 226 miljoen over 2015. Het renteresultaat stond ook in 2016 nog onder druk van de historisch lage rentetarieven en de, uit hoofde van risicobeleid, terughoudende rentepositie van de bank.

BNG Bank heeft in 2016 twee duurzame obligaties uitgegeven ten behoeve van balansfinanciering van respectievelijk de meest duurzame woningcorporaties en gemeenten. Sinds 2014 zijn vier duurzame obligaties geplaatst ter waarde van 2,7 miljard euro. De portefeuille van duurzame projectfinancieringen is eind 2016 gegroeid tot bijna 1 miljard.

In het verslagjaar heeft Oekom Research de rating C 'prime' toegekend aan BNG Bank. Dit houdt in dat Oekom de aandelen en obligaties van de bank beschouwt als duurzame belegging, onder meer dankzij het sterke maatschappelijke karakter van de kredieten, de initiatieven op het gebied van financiering van duurzame investeringen en het personeelsbeleid. Oekom gaf deze kwalificatie nog vóór de Energietransitie Financieringsfaciliteit van 100 miljoen, die de bank eind 2016 heeft opengesteld in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Investeringsagentschap.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.