Ads Top

UGent zal enkel nog duurzaam beleggen

Begin 2016 besliste de UGent om duurzaamheidscriteria te laten meespelen bij het beleggen van haar portefeuille ter waarde van 230 miljoen euro. Intussen werd voor alle portefeuilles van de UGent overgeschakeld naar duurzame beleggingsfondsen.

De UGent belegt 90% van haar liquide middelen, in afwachting van de noodzaak om ze op te nemen voor infrastructuurwerken, bij een aantal portefeuillebeheerders. Deze werden gevraagd om de hen toevertrouwde middelen enkel nog te investeren in duurzame beleggingsfondsen. Het duurzaamheidsaspect zal nu worden beoordeeld door een Commissie ‘Duurzaam beleggen’.

Er wordt onder meer gekeken naar de naleving van internationale verdragen en conventies, naar de naleving van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, naar the Best-in-Class op vlak van duurzame ontwikkeling. Zowel het respect voor arbeids- en mensenrechten als het ecologische staan daarbij centraal.

Bovendien wordt 10 procent van het totaal te beleggen kapitaal door de UGent in eigen beheer belegd in specifieke fondsen omdat ze nauw aansluiten bij de UGent-activiteiten of in fondsen waar het rendement ondergeschikt is aan het ethische, duurzame aspect.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.