Ads Top

Particuliere belegger skeptisch over High Frequency Trading

High Frequency Trading (HFT) is geautomatiseerde beurshandel en maakt vaak gebruik van wiskundige modellen of ‘algoritmehandel’. High frequency handelaren spelen in op kleine koerswijzigingen die zich in korte tijd voordoen of verdienen geld door arbitrage op kleine verschillen in de waarde van hetzelfde aandeel op verschillende beurzen. Door veelvuldig binnen fracties van een seconde te kopen of te verkopen, kunnen met kleine koersverschillen winsten worden gemaakt.

In juli 2016 hebben 854 leden van het AFM Consument&Panel onder meer de vraag beantwoord: “Weet u wat High Frequency Trading (HFT), ook wel flitshandel genoemd, is?” Van de respondenten was 8% volledig op de hoogte, 36% was enigszins op de hoogte en 56% wist niet wat flitshandel inhoudt. Onder respondenten die beleggen –de helft van dit panel– is de bekendheid van HFT groter; bijna 6 op de 10 beleggers weet in ieder geval enigszins wat HFT is. Met name zelfstandige beleggers zijn op de hoogte van HFT. Van de beleggers die (ook) via een vermogensbeheerder beleggen, is de helft niet op de hoogte van wat HFT inhoudt.

Een meerderheid van de respondenten denkt dat beleggers er nadeel van hebben dat snelle, professionele handelaren veel sneller orders kunnen inleggen dan particuliere beleggers. Een kwart van de niet-beleggers en ruim een op de 10 beleggers heeft hier geen mening over. Van de respondenten die wel antwoordden, denkt 85% dat particuliere beleggers nadeel hebben van HFT. Dit verschilt niet tussen beleggers of niet-beleggers, en ook maakt het hierbij niet uit wat voor soort belegger de respondent is.

Bijna 4 op de 10 respondenten (39%) vindt dat er bij HFT sprake is van oneerlijke handel, 22% vindt van niet. Aan de andere kant, en als antwoord op een andere vraag, zegt 41% van de respondenten dat HFT-instellingen bijdragen aan het goed functioneren van de beurshandel, tegen 16% die het hier mee oneens is.

In juni 2016 deed de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verslag van 2 onderzochte HFT-handelsstrategieën. Op basis van literatuurstudies en gesprekken met stakeholders is het ‘fenomeen van schijnliquiditeit door HFT’ geanalyseerd. Het snel en veelvuldig aanpassen of intrekken van orders is een essentieel onderdeel van een veel voorkomend verdienmodel, namelijk market making, zo stelt de AFM. 

Verder werd mede door data analyse beoordeeld of HFT kunnen voorspellen waar liquiditeit van andere marktpartijen terecht zal gaan komen, waardoor de handelsmogelijkheden voor overige marktpartijen belemmerd zouden kunnen worden. De AFM heeft het handelsgedrag van HFT geanalyseerd rondom de uitvoering van een vijftal grote orders op Nederlandse en Engelse handelsplatformen. Binnen de reikwijdte van de Nederlandse jurisdictie werd in deze cases niet aangetoond dat HFT liquiditeit konden ‘opsporen’.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.