Ads Top

DNB legt twee bestuurlijke boetes op

De Nederlandsche Bank heeft op 19 december 2016 twee bestuurlijke boetes van ieder 10.000 euro opgelegd aan Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas vanwege het overtreden van artikel 135, eerste lid en artikel 143, eerste lid van de Pensioenwet in samenhang met enkele bij of krachtens het tweede lid van deze artikelen gestelde voorschriften.

DNB heeft vastgesteld dat Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas een beleggingsbeleid heeft gevoerd dat niet in overeenstemming is met de prudent-person regel, en daarnaast de organisatie van het pensioenfonds niet zodanig heeft ingericht, dat dat deze een beheerste bedrijfsvoering waarborgt. Hiermee heeft het pensioenfonds artikel 135, eerste lid en artikel 143, eerste lid van de Pensioenwet in samenhang met enkele bij of krachtens het tweede lid van deze artikelen gestelde voorschriften overtreden. Boetehoogte Het basisbedrag voor overtredingen van artikel 135 en 143 van de Pensioenwet bedraagt ieder 10.000 euro. Bij het bepalen van de hoogte van de twee boetes heeft DNB rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden van het geval en de draagkracht van het pensioenfonds. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.