Ads Top

Huidige Europese aanpak belastingontwijking multinationals te veel symptoombestrijding

De huidige Europese aanpak van internationale belastingontwijking door multinationals richt zich te veel op symptoombestrijding. Aanpak van de achterliggende oorzaken van internationale belastingontwijking vindt nauwelijks serieus plaats. Het gaat er bij de huidige aanpak vooral om dat multinationals ergens belasting betalen. Maar in welk land precies, dat lijkt minder relevant. Dat stelt Daniel Smit, hoogleraar op het gebied van Corporate Taxation en Corporate Finance, op vrijdag 16 december in zijn inaugurele rede aan Tilburg University. 

Onder de huidige aanpak is de vraag waar een multinational belasting moet betalen niet relevant. Dit is niet in lijn met het door de EU en OESO omarmde uitgangspunt dat heffing dient plaats te vinden in het land waar de winstgenererende activiteit wordt uitgeoefend. Volgens Smit dient men op termijn dan ook een andere koers te gaan varen.

Een meer fundamentele aanpak van de achterliggende oorzaken van internationale belastingontwijking is volgens Smit gewenst. In de huidige aanpak nemen landen bij de belastingheffing van multinationals doorgaans de juridische werkelijkheid als uitgangspunt. Volgens Smit zou men bij de belastingheffing van multinationals veel meer de economische werkelijkheid als startpunt moeten nemen. Op basis hiervan moet men bepalen in welk land welk deel van de totale ondernemingswinst belast kan worden. Hiermee zou meer recht gedaan worden aan het uitgangspunt dat heffing dient plaats te vinden op de plaats waar de winstgenererende activiteit wordt uitgeoefend.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.