Ads Top

Boete voor beleggingsonderneming Raedthuys & Partners

De Nederlandsche Bank N.V. heeft op 20 juni een bestuurlijke boete van 10.000 euro opgelegd aan Raedthuys & Partners B.V. vanwege het overtreden van artikel 3:72, eerste lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften.

Raedthuys heeft de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2015 niet binnen de voorgeschreven termijn bij DNB ingediend. Raedthuys heeft de rapportage op 17 februari 2016 bij DNB ingediend, terwijl deze rapportage uiterlijk op 11 februari 2016 door DNB diende te zijn ontvangen. Raedthuys heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling van deze overtreding te voorkomen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.