Ads Top

Bank is digitale kluis voor data van de klant

Klanten kunnen erop rekenen dat hun betaal- en persoonsgegevens bij de bank veilig zijn. Dit betekent dat persoonsgegevens veilig en conform de wet worden verzameld, bewaard en zo nodig gewijzigd. Vanaf 2018 zijn banken op basis van Europese wetgeving (PSD2) verplicht om betaalgegevens (gratis) te delen met derde partijen (service providers zonder bankvergunning), maar niet zonder dat de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Banken vinden het daarom belangrijk klanten zodanig te informeren dat zij precies weten waarvoor zij toestemming geven en duidelijk te maken dat de klant daarin een keuze heeft.

Banken willen zorgen voor digitaal vertrouwen, nu en in de toekomst. Bij het gebruik van data (zoals betaal- en persoonsgegevens) voor nieuwe toepassingen zit de klant altijd aan het stuur. Verdere stappen op dit gebied worden door banken alleen genomen als daar draagvlak voor is, uiteraard alleen binnen het wettelijke kader. Banken zullen daarover in dialoog gaan met de samenleving om met elkaar de kansen en risico’s af te wegen. Banken willen niet alleen een veilige haven zijn voor het bewaren van geld maar zijn tegelijk ook een digitale kluis voor klantgegevens. Hiermee gaan banken van oudsher zeer zorgvuldig om. Zij zijn transparant over hun werkwijze.
  
Banken beschikken over klantgegevens om de overeenkomst die zij met de klant hebben te kunnen uitvoeren. Ook zijn banken wettelijk verplicht bepaalde gegevens te verzamelen, bij voorbeeld voor identificatie. De herziene Europese betaalrichtlijn, de Payment Services Directive (PSD2), geeft vanaf 2018 meer partijen (dus ook niet-banken, zogenoemde service providers) toegang tot betaalrekening- en transactiegegevens – na uitdrukkelijke toestemming van de klant. Banken vinden het daarom belangrijk klanten zodanig te informeren dat deze precies weten waarvoor zij toestemming geven en duidelijk te laten weten dat klant daarin een keuze heeft.

Klantgegevens worden door banken conform de wet opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Dat betekent ook dat dat veilig gebeurt. Banken bieden de klant inzicht in waar zijn/haar persoonsgegevens voor worden gebruikt. Deze werkwijze is in overeenstemming met de privacywetgeving.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.