Ads Top

Ministerie van Financiën consulteert herziening Wft

Het ministerie van Financiën is een consultatie gestart voor een mogelijke herziening van de Wet financieel toezicht (Wft). Het doel is om te kijken of de Wft en onderliggende wetgeving toegankelijker en toekomstbestendiger kunnen worden gemaakt.

Op basis van de uitkomsten van de consultatie maakt het ministerie een afweging van de voor- en nadelen van verschillende oplossingsrichtingen en besluit vervolgens of en zo ja hoe de Wft wordt herzien. De consultatietermijn eindigt op 28 februari 2017.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.