Ads Top

'Kader rentederivaten zorgvuldig en goed uitvoeren’

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is de drie onafhankelijke deskundigen erkentelijk voor de uitwerking van het Uniform Herstel Kader ten aanzien van de rentederivatendienstverlening aan het niet-professionele mkb. 'De uitwerking stelt banken in staat het kader zorgvuldig en goed uit te voeren, in het belang van de betrokken klanten,' aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.

Zorgvuldigheid en goede uitvoering met de controles die in het proces zijn ingebouwd, zijn uiteraard van groot belang. Bij het hele proces zijn door de banken onafhankelijke reviewers betrokken. De AFM houdt toezicht op de uitvoeringsfase van het kader. Banken streven ernaar de betrokken klanten in de loop van volgend jaar een voorstel te doen op basis van het herstelkader.

In het kader is geregeld hoe deelnemende banken beoordelingen moeten uitvoeren en welke eventuele herstelacties moeten worden uitgevoerd om mkb’ers die rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren. De betrokken banken (ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS en Van Lanschot) hebben zich in juli aan het uniforme herstelkader verbonden.

De commissie werd in maart dit jaar door minister Dijsselbloem ingesteld en bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen: R. J. Schimmelpenninck, B.F.M. Knüppe en T. Kocken. De opdracht van de commissie was te komen tot een uniform herstelkader. Banken hebben steeds gezegd bereid te zijn te zoeken naar een passende oplossing.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.