Ads Top

Welke consumenten vinden de financiële markt goed georganiseerd?

De stelling “De financiële markt in Nederland is goed georganiseerd” is in de AFM Consumentenmonitor van najaar 2011 aan 1835 consumenten voorgelegd. Op een schaal van 1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens konden respondenten aangeven in hoeverre ze het hier mee eens waren. Gemiddeld was de score 2.87, iets onder neutraal.

Consumenten die globaal of goed weten wat de AFM doet, vinden de financiële markt significant beter georganiseerd dan mensen die de AFM niet kennen of alleen van naam. Naamsbekendheid van de gedragstoezichthouder hangt dus samen met vertrouwen in de organisatie van de financiële markt.

Ook opleidingsniveau hangt significant samen met het antwoord op de stelling. Hoe hoger opgeleid men is, hoe meer men de financiële markt in Nederland goed georganiseerd vindt. Ook de mate waarin iemand de aankoop de verantwoordelijkheid van de aanbieder of de consument vindt heeft invloed. Respondenten die vinden dat de verantwoordelijkheid bij het afsluiten van een financieel product voor 100% bij de aanbieder ligt, vinden de financiële markt minder goed georganiseerd.

In de steekproef zaten verschillende subgroepen. Particuliere beleggers (gemiddelde score 3.11) en recente sluiters van een hypotheek (3.05) vinden vaker dat de financiële markt goed georganiseerd is, terwijl bezitters van een beleggingsverzekering (2.64) het juist vaker oneens zijn met de stelling dat de markt goed georganiseerd is.

Een groep van N=460 die representatief is voor Nederland neemt een midden positie in en heeft een gemiddelde score 2.89. De analyse op alleen deze groep laat kwalitatief dezelfde resultaten zien, alleen de vraag over wie er verantwoordelijk is voor afsluiten van een financieel product is niet meer significant.

Analyses voor vergelijkbare vragen, zoals “De kwaliteit van de financiële dienstverlening in Nederland is goed” en “Ik heb vertrouwen in het financieel toezicht in Nederland” levert ook kwalitatief vergelijkbare resultaten. Interacties tussen verklarende factoren waren niet significant.

Hoger opgeleide, beleggende consumenten die goed weten wat de AFM doet, vinden de Nederlandse financiële markt het best georganiseerd. Laag opgeleide bezitters van een beleggingsverzekering die nog nooit van de AFM hebben gehoord zijn het minst te spreken over de organisatie van de Nederlandse financiële markt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.