Ads Top

Duurzaamheidsbeleid Allianz, Generali en Legal & General onder de maat

Drie van de tien grootste levensverzekeraars in Nederland, Allianz, Generali en Legal & General, blijven ernstig achter bij het publiceren van goed duurzaamheidsbeleid. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer, dat vandaag gepubliceerd wordt. De Eerlijke Verzekeringswijzer vergelijkt jaarlijks het duurzaamheidsbeleid van verzekeraars voor 18 thema’s en sectoren, zoals mensenrechten, natuur, mijnbouw, voeding en gezondheid.

Het beleid van Allianz is over de hele linie ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ te noemen. Allianz bracht slechts op één van de achttien onderwerpen verbeteringen in het beleid aan. Het beleid van Generali is niet veel beter. Niettemin scherpte Generali slechts voor drie onderwerpen het beleid aan, terwijl dit op twee andere onderwerpen nog verslechterde. Legal & General haalde op zes onderwerpen hogere rapportcijfers dan bij de vorige meting en scoorde op één onderwerp lager.

‘Het is echt bar en boos wat deze grote Europese spelers laten zien’, reageert projectleider Titus Bolten namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. ‘Klanten van Allianz en de dochteronderneming Allsecur hebben geen flauw benul voor welke waarden en principes de verzekeraar nu eigenlijk staat en waarin ze de vele honderden miljarden die haar worden toevertrouwd, investeren'.

'Hetzelfde geldt voor de klanten van Generali en Legal & General. Die moeten maar raden of de investeringen bijdragen aan een mooiere wereld of aan sociale misstanden en controversiële wapenhandel. Het ontbreekt bij deze drie verzekeraars, nog meer dan bij de andere, aan een goed en transparant investeringsbeleid. Op 18 maatschappelijke onderwerpen haalt geen van de drie zelfs maar één voldoende', zegt Bolten.

De overige zeven verzekeringsgroepen die bij het onderzoek betrokken waren - ASR, Achmea, Aegon, APG (moederbedrijf van Loyalis), Delta Lloyd, NN Group en Vivat Verzekeringen – brachten in het afgelopen jaar concrete verbeteringen aan in het duurzaamheidsbeleid. Deze verbeteringen resulteerden in 54 hogere scores op tal van maatschappelijke onderwerpen, zoals arbeidsrechten en dierenwelzijn.

Delta Lloyd nam verreweg de meeste stappen om de investeringen te verduurzamen. Zij behaalde hiermee op maar liefst 14 onderwerpen hogere, soms veel hogere, scores. ‘‘We zijn verheugd dat Delta Lloyd in beweging is gekomen, zegt Titus Bolten. ‘Ook hebben we op grond van de gesprekken met Delta Lloyd goede hoop dat de verzekeraar voortgaat op deze weg en het beleggingsbeleid nog veel verder zal verbeteren.’ Aegon, Achmea, APG (Loyalis), ASR en Vivat Verzekeringen boekten op meerdere thema’s - soms flinke - vooruitgang, terwijl ook NN Group een paar hogere scores kon bijschrijven.

In totaal zijn er door de tien verzekeraars die zijn opgenomen in de Eerlijke Verzekeringswijzer 74 hogere scores behaald. De meeste en ook meest opvallende verbeteringen komen voor rekening van Delta Lloyd. De verzekeraar scoort nu bijvoorbeeld een 9 (‘zeer goed’) voor het beleid voor mensenrechten, bosbouw en de maakindustrie, waar vorig jaar nog een 5, een 2 en een 1 stonden genoteerd. Ook voor o.a. natuur, visserij, voeding en olie & gas boekte Delta Lloyd grote vooruitgang.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.