Ads Top

Rabo moet schade pinpasfraude van hoogbejaarde consument volledig

De Geschillencommissie van Kifid heeft beslist dat Rabo aan een consument de schade van ruim vijfduizende euro als gevolg van het onbevoegd gebruik van haar bankpas moet vergoeden. In deze klachtzaak is van grove nalatigheid in de ogen van de Commissie geen sprake. De consument heeft het herhaaldelijke aanbod van de bank tot compensatie van 1.000 euro tegen finale kwijting geweigerd.

Een hoogbejaarde dame, bovendien slecht ter been, neemt geld op bij een vrijstaande geldautomaat in een winkel. Een onbekende vrouw laat haar voorgaan. Meteen na de geldopname raakt haar bankpas in het ongerede. Kort na vermissing van de pas worden er meerdere onbevoegde opnames verricht tot aan de geldende opnamelimieten voor geld- en betaalautomaten.

De Commissie gaat er vanuit dat de pincode is afgekeken. Zij overweegt dat deze zaak alle kenmerken van geraffineerde criminaliteit vertoont, waartegen de gemiddelde consument – laat  staan een consument met fysieke en/of andere beperkingen – zich zeer moeilijk kan weren. Van grove nalatigheid is bij het gebruik van de bankpas, bij het geheimhouden van de pincode, noch bij het melden van de vermissing van de pas gebleken. Naar de mening van de Commissie zijn enerzijds de fysieke eigenschappen van de geldautomaat – de veiligheid waarvoor banken bij normaal gebruik dienen in te staan – en anderzijds de gewiekstheid van de crimineel van beslissende invloed geweest op het pasmisbruik.

Gelet op het bepaalde in artikel 7:529 BW concludeert de Geschillencommissie van Kifid dat de schade in dit specifieke geval, behoudens het eigen risico van 150 euro voor rekening van de bank dient te komen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.