Ads Top

Nederlandse banken brengen gezamenlijk klimaatstatement uit

Nederlandse banken onderkennen de risico's van klimaatverandering en zetten gezamenlijk verdere stappen. Dat is de achtergrond van het klimaatstatement bestaande uit tien punten dat de Nederlandse banken vandaag hebben aangeboden aan de Nederlandse overheid en niet-gouvernementele organisaties die zich met klimaatverandering bezig houden. Klimaatverandering is een van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Als bijdrage aan de internationale klimaattop die 30 november van start gaat in Parijs hebben Nederlandse banken vandaag dit statement uitgebracht over hun rol en over de gewenste aanvullende bijdrage van de Nederlandse regering.

Maar het klimaatvraagstuk vraagt een inzet van iedereen. Daarom roept de Nederlandse Vereniging van Banken de Nederlandse regering in dit statement ook op om samen te blijven werken aan oplossingen. De banken moedigen de regering aan om het EU-voorzitterschap te benutten om tot bindende, effectieve Europese klimaatdoelen te komen.

"Banken maken economische activiteiten, waaronder ook de financiering van groene energie mede mogelijk en kunnen dus een positieve invloed hebben op de gevolgen hiervan voor ons klimaat. Maar banken kunnen het niet alleen," aldus voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zo wegen alle banken duurzaamheid, klimaatimpact en milieuschade mee in hun financierings- en investeringsbeslissingen. Een aantal banken sluit sectoren met een relatief grote negatieve impact op het klimaat uit van financiering of stelt scherpe voorwaarden aan bijvoorbeeld maximale CO2-uitstoot. Andere kiezen ervoor om bedrijven met bovengemiddelde prestaties op het gebied van duurzaamheid te belonen met extra dienstverlening en achterblijvers te stimuleren om hun duurzaamheidsbeleid te verbeteren.

Voor sommige volgende stappen hebben zij andere partijen nodig. Zo streven banken, naar meer transparantie over de gevolgen die hun leningen en investeringen hebben voor het klimaat. Een beperking hierbij is dat onvoldoende informatie beschikbaar is over de klimaatimpact van bedrijven en instellingen. In het statement roepen banken de Nederlandse overheid daarom op om bedrijven en instellingen die dit nog niet doen te stimuleren en in staat te stellen deze informatie openbaar te maken. Verder moedigen banken hun klanten al aan om hun CO2-uitstoot te verlagen. Vanuit hun rol als financieel adviseur helpen banken klanten bijvoorbeeld om efficiënter te produceren of om energiezuiniger te wonen en werken. Dat doen zij onder meer via gerichte financiële producten, inhoudelijke publicaties van de eigen economische bureaus en bijeenkomsten om klanten voor te lichten over besparingsmogelijkheden.

In het kader van het Energieakkoord en het daaraan verbonden Green Deal leveren banken technische expertise over de financiering van duurzame energieprojecten. Op die manier zijn banken continu in dialoog met overheid en maatschappelijke organisaties rondom klimaatverandering en zullen dat ook blijven doen na de internationale klimaattop in Parijs.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.