Ads Top

Vijf vragen en antwoorden over coco’s

Contingent Convertible notes (coco’s) zijn een soort obligaties die als de bank in zwaar weer dreigt te komen, kunnen worden omgezet van vreemd vermogen naar eigen vermogen. De obligaties worden dan omgezet in aandelen. In plaats van omzetten naar aandelen kunnen coco’s ook worden afgestempeld. In dat geval is de investeerder zijn inleg kwijt en voegt de bank de inleg toe aan de reserves van de bank. De voorwaarden waaronder coco’s worden omgezet of afgestempeld staan in de coco-overeenkomst en worden getriggerd als de financiële buffer van de bank onder een bepaald niveau komt. Ook kan de couponbetaling worden opgeschort. Kortom: er bestaan veel modellen voor Coco’s.

Door het uitgeven van CoCo’s in goede tijden kan de bank zich goed voorbereiden op een situatie waarin de bank extra eigen vermogen moet aantrekken om de balans te versterken. In minder goede tijden vormt het aantrekken van extra kapitaal een grote uitdaging. Het komt de stabiliteit van de bank ten goede als het extra kapitaal al vooraf geregeld is door de uitgifte van coco’s. Een bank verzekert zich met CoCo’s dus van voldoende kapitaal en voorkomt dure financiering in geval van financiele problemen. Als een bank omvalt, vormen de Coco's een onderdeel van het bail-in vermogen oftewel vermogen dat even aansprakelijk is als eigen vermogen.

In veel Europese landen waren deze producten al fiscaal aftrekbaar. Banken hebben de Nederlandse overheid gevraagd om de belastingwetgeving op dit punt harmoniseren om een gelijk speelveld met andere Europese banken te creëren.

Coco’s zijn risicovolle beleggingen omdat investeerders het risico lopen op verlies van inleg en het niet ontvangen van rente. Daarbij verschillen de kenmerken van dit product sterk per lening en kan de soms beperkte handel leiden tot grote koersschommelingen. Nederlandse banken vinden deze producten daarom niet geschikt voor het overgrote deel van de particuliere beleggers, zoals ook de AFM al vaststelde.

CoCo’s kunnen voor grote, professionele investeerders die de kenmerken en risico’s begrijpen een interessante belegging zijn omdat zij vanwege de lage rentestand op zoek zijn naar een hoger rendement op hun uitzettingen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.