Ads Top

Rabobank: financiering gaat verder dan bancair krediet

Een goed onderbouwd bedrijfsplan verdient een passende financiering, waarvoor de Rabobank met de ondernemer verder kijkt dan alleen een bancaire lening. Dat is de kern van het verhaal van de ondernemers van het fulfilment bedrijf Active Ants uit Nieuwegein; het klantverhaal dat centraal staat in de nieuwe Rabobank campagne die maandag 30 november van start gaat onder het motto ‘een aandeel in elkaar’. Active Ants verzorgt voor webwinkels de volledige orderafhandeling. Jean Lahaye en Jeroen Dekker vertellen in de campagne over hun ambitie om een innovatief en volledig gerobotiseerd order picking systeem te realiseren en hoe de Rabobank hen heeft geholpen dit te financieren. Met alleen een bancaire lening was dit niet mogelijk, maar door deze lening te ‘stapelen’ met aanvullende financiering was het financiële plaatje wel rond te maken.

 “Nederland scoort hoog als het gaat om ondernemerschap. Het mkb is de ruggengraat van onze economie en het is dus van groot belang dat ondernemers hun plannen gefinancierd krijgen”, licht Marcel Gerritsen, directeur zakelijk financieren van de Rabobank toe.  De trend dat daarin een bancaire financiering wordt ‘gestapeld’ met aanvullende financiering is onomkeerbaar. De Rabobank ondersteunt en adviseert ondernemers in het vinden van een passende financiering, of dat nu een bancaire lening is of een stapelfinanciering. Marcel Gerritsen: “We weten dat 2 op de 3 ondernemers voor financiering nog niet verder kijkt dan de bank, waar dat meer en meer wel nodig zal zijn. Bij risicovolle investeringen is risicodragend kapitaal bijvoorbeeld meer op zijn plaats. Bij de zoektocht naar passende financiering kan de Rabobank voor ondernemers een regierol vervullen. We zijn regionaal sterk geworteld, hebben volop kennis en ervaring van bedrijvensectoren. Enerzijds weten we waar behoefte is aan financiering en anderzijds welke partijen kapitaal hebben om te investeren. Met die kennis en ervaring kunnen we ondernemers als geen ander ondersteunen met het realiseren van hun financiering, of dat nu een bancaire lening is of door de ondernemer in contact te brengen met andere investeerders.”

 Evenals in eerdere commercials zijn klanten met hun eigen verhalen de basis voor de campagne ‘een aandeel in elkaar’. De commercial toont het verhaal achter het succes van Active Ants. Een bijzonder verhaal over hoe het groeiend gebruik van webwinkels en de klantgerichtheid van Jean Lahaye en Jeroen Dekker leidt tot een snelle groei van het bedrijf en de noodzaak om uit te breiden. “We willen de beste zijn in onze branche. Om onze klanten optimaal van dienst te zijn moeten we nog efficiënter werken. Dat vereist automatisering en mechanisatie”, vertelt  Jeroen Dekker. Een ambitie waarvoor financiering nodig is. “Een investering van 2,5 miljoen euro hebben we niet eerder uitgegeven en we hebben ons ook wel afgevraagd ‘kan de bank dit serieus nemen?’. Maar Rabobank Utrechtse Waarden heeft ons onderbouwde verhaal direct opgepakt en zich er hard voor gemaakt. Wij hadden geen idee wat de financieringsmogelijkheden zijn, anders dan een bancaire lening. De Rabobank heeft ons bij de hand genomen en samen zijn we op zoek gegaan naar de best passende financieringsmix bij ons plan.”, licht een tevreden Jean Lahaye toe. Active Ants kan dankzij een slimme stapeling van een bancaire lening met EIB-korting, een overheidsgarantie, lease en factoring zijn ambities voor de toekomst waarmaken. De ambitieuze ondernemers dragen zo bij aan het succes van tal van webwinkels, die een veelvoud van consumenten voorzien van producten en diensten.

De komende maanden organiseren lokale Rabobanken door het hele land evenementen voor ondernemers met een financieringsbehoefte.  Zo zijn er Rabo Meet & Grow bijeenkomsten waar ondernemers met een financieringsvraag en aanbieders van kapitaal en kennis samenkomen. Daarnaast brengt de Rabobank informal investors in contact met ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal, kennis en contacten via het platform Money Meets Ideas. Ondernemers die zich willen oriënteren op de mogelijkheden van crowdfunding als aanvullende financiering kunnen terecht bij Fundipal. Een wegwijzer op het gebied van crowdfunding, die mede op initiatief van de Rabobank tot stand is gekomen. Voor kleinere financieringen kunnen ondernemers een financieringsaanvraag in vijf stappen online aanvragen, op moment en plaats dat het hen uitkomt, en de ondernemer krijgt binnen afzienbare termijn duidelijkheid of financiering haalbaar is.

Wetenswaardigheden zakelijke financiering
 * 61% van de ondernemers heeft behoefte aan laagdrempelige informatie die hen op weg helpt naar passende financiering. (bron TNS Nipo)
 * Leasing (90%) en crowdfunding (83%) en bijvoorbeeld leverancierskrediet (70%) zijn bekende vormen van financiering bij ondernemers.  (bron TNS Nipo)
 * 31% van de ondernemers  kijkt wel eens naar andere financieringsvormen dan een bank;  42% heeft geen goede toegang tot alternatieve vormen van financiering. (bron TNS Nipo)
 * De lokale Rabobanken voorzien ruim 800.000 zakelijke klanten van financiële diensten, waarvan ca. 225.000 zakelijke klanten gebruikmaken van een financiering, variërend van een lening, krediet tot bankgarantie
 * Via de lokale Rabobanken staat ca. 130 miljard euro krediet uit bij ondernemend Nederland, waarvan ongeveer 35 miljard in de food en agrisector
 * Dagelijks verlenen de lokale Rabobanken bij elkaar 40 miljoen euro aan nieuwe/herfinanciering voor ondernemend Nederland
 * Het overgrote deel (80%) van vreemd vermogen verstrekt aan ondernemend Nederland is bancair gefinancierd, dit zijn vele miljarden; het resterende deel bestaat voornamelijk uit leverancierskrediet, lease en obligaties (de laatste met name bij de grote bedrijven). Nog maar een beperkt deel, dit zijn miljoenen, bestaat uit aanvullende financierings-vormen zoals crowdfunding, Qredits en kredietunies

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.