Ads Top

AFM: Stijgende lijn kwaliteit financiële verslaggeving stagneert

De kwaliteit van de financiële verslaggeving laat al enkele jaren een stijgende lijn zien, maar die heeft zich in 2015 niet doorgezet. Uit de onderzoeken die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dit jaar heeft gedaan naar de financiële verslaggeving over 2014 van geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen, kwamen relatief veel (voorlopige) bevindingen naar voren. De kwaliteit is op onderdelen onvoldoende, vooral wat betreft de naleving van de verslaggevingsregels voor pensioenen.

Deze bevindingen komen voort uit het reguliere toezicht van de AFM in 2015 op de verslaggeving in jaarrekeningen en uit drie themaonderzoeken naar de naleving van verslaggevingsstandaarden voor pensioenen, de toelichting op belangen in ondernemingen en bankconvenanten. Deze zijn gebundeld in het rapport ‘In Balans 2015’.

De bevindingen betreffen een veelheid aan onderwerpen, van complex tot eenvoudig. De AFM heeft een aantal tekortkomingen geconstateerd die ze bij het onderzoek naar financiële verslaggeving ook vorig jaar reeds had benoemd. Deze herhaling is verrassend.

Relatief veel bevindingen gaan over de verantwoordingswijze naar aanleiding van gewijzigde situaties, zoals de aan- of verkoop van bedrijfsonderdelen, wijzigingen in het aandelenbelang in andere bedrijven en de classificatie als eigen vermogen of als financiële verplichting van nieuw uitgegeven leningen. De AFM heeft aan ondernemingen met een AEX- en AMX-notering en aan kleinere ondernemingen (voorlopige) bevindingen gerapporteerd met het verzoek om een toelichting.

Gerben Everts, bestuurslid van de AFM: “Na jaren van verbetering valt dit jaar op dat wij als toezichthouder betrekkelijk veel bevindingen hebben. Zowel uit ons reguliere risicogestuurde toezicht als uit onderzoeken naar specifieke thema’s, zoals pensioenen. Wij zijn dan ook minder positief over de overall kwaliteit van de verslaggeving ten opzichte van voorgaande jaren. Beleggers moeten een goed inzicht kunnen krijgen in de continuïteitsrisico’s van financiering en de bedrijfsvoering in het algemeen. Stagnatie geeft het risico van achteruitgang. Het is in het belang van beleggers en van ondernemingen zelf om dit te voorkomen en te blijven werken aan verdere verbetering.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.