Ads Top

Weg met die Precario heffing

Voor klanten van drinkwaterbedrijf Vitens dreigt een forse stijging van de waterrekening nu de deur openstaat voor gemeenten de omstreden Precario tax in te voeren. Een rechter bepaalde dat een overeenkomst tussen de partijen om af te zien van het heffen van Precario, niet meer rechtsgeldig is. De gemeentelijke maatregel kan tot een verhoging tot in sommige gevallen van zo’n 50 euro van de drinkwaterfactuur betekenen.

Maar liefst 56 van de in totaal 183 gemeenten in het voorzieningsgebied van het grootste waterbedrijf van Nederland, hebben al aangegeven Precario te willen heffen. Dat was eerder onmogelijk door een bindende overeenkomst tussen de partijen om af te zien van het heffen van Precario. De gemeente Voorst wilde echter af van deze afspraken en stapte deze zomer naar de rechter. Met resultaat, want deze stelde de gemeente in het gelijk. De deur is daarmee opengezet voor Precario.

De 5,6 miljoen klanten van Vitens draaien op voor de gemeentelijke heffing. Bij elkaar kunnen de lasten snel oplopen tot rond de 90 miljoen euro indien de gemeenten de Precario maatregel invoeren. Dit bedrag kan nog verder oplopen, aangezien de gemeenten zelf mogen bepalen hoeveel zij in rekening mogen brengen.

In de week van maandag 16 november 2015 bespreekt de Tweede Kamer de maatregel met de behandeling van het Gemeentefonds. Vitens roept de leden van de Tweede Kamer op de minister aan te sporen tot actie om een einde te maken aan de precarioheffing voor drinkwaterbedrijven.

De Tweede Kamer vraagt al meer dan 10 jaar om vrijstelling van precariobelasting voor nutsnetwerken. Opeenvolgende bewindspersonen hebben de Tweede Kamer sinds 2004 toegezegd om werk te maken van afschaffing. Er ligt een uitgewerkt wetsvoorstel voor aanpassing van de Gemeente-, Provincie-, en Waterschapswet klaar. Zowel de VNG commissie Rinnooy Kan, als de Raad voor financiële verhoudingen en het Coelo pleiten voor afschaffing van precariobelasting op nutsnetwerken, omdat sprake is van een niet-transparante vorm van belastingheffing die uiteindelijk door de burger (als  verbruiker van nutsvoorzieningen) moet worden betaald.

Waarom is Vitens tegen de precario maatregel!

1.    Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Niemand kan zonder water. Kraanwater behoort tot de meest gezonde en duurzame product dat er is. Met deze belastingmaatregel  belandt kraanwater in het rijtje van alcohol en tabak.

2.    Precariobelasting is een indirecte en onzichtbare belasting voor de burger, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd en die de transparantie van de overheidsfinanciën vertroebelt. De precario maatregel is een sluiproute voor gemeenten om inkomsten te genereren en geniet daarom bij gemeenten de voorkeur boven het verhogen van de meer zichtbare OZB.

3.    Het waterbedrijf mag niet dienen als een belastingkantoor voor de gemeenten. Het drinkwaterbedrijf werkt kostendekkend en legt de heffing van de gemeente immers altijd weer door aan haar klanten, die woonachtig zijn in diezelfde gemeente. Dat rondpompen van geld kost de samenleving ook nog eens veel extra geld (administratiekosten + btw), die worden doorberekend aan de klant.

4.    De financieel meest kwetsbaren van het land worden het eerst getroffen aangezien de precariomaatregel niet inkomensafhankelijk is.

5.    Precario staat haaks op het streven van de overheid naar belastingvereenvoudiging en transparantie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.