Ads Top

AFM waarschuwt voor de handelspraktijken van LW Holding

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt tegen de handelspraktijken van LW Holding. Op grond van informatie die de AFM van LW Holding heeft ontvangen en haar eigen onderzoek heeft de AFM een redelijk vermoeden dat LW Holding niet alle essentiële informatie over de besteding van de ingelegde gelden verstrekt aan obligatiehouders. De AFM heeft nog geen overtreding vastgesteld.

LW Holding biedt consumenten de mogelijkheid om door middel van obligaties te investeren in zonne-energieparken in Duitsland. Op basis van haar onderzoek vermoedt de AFM dat de ingelegde gelden op een andere wijze worden besteed, dan door LW Holding wordt beschreven in haar informatiememoranda en haar nieuwsbrieven. LW Holding heeft namelijk substantiële vorderingen op haar bestuurder en aan haar bestuurder gelieerde entiteiten en personen. Meer dan de helft van de geïnvesteerde gelden is door LW Holding uitgeleend aan haar bestuurder en aan hem gelieerde entiteiten en personen. Het is de AFM niet duidelijk in hoeverre deze vorderingen verband houden met de investeringen in zonne-energieparken.

Obligatiehouders lopen het risico dat, wanneer de vorderingen niet aan LW Holding terugbetaald kunnen worden, LW Holding niet meer kan voldoen aan de verplichte rente- en aflossingsverplichtingen. Obligatiehouders lopen hiermee het risico op schade en de hoogte van de schadebedragen kunnen als het mis gaat aanzienlijk zijn.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.