Ads Top

Zorgverzekeraars moeten korting pgb-houders ongedaan maken

Vanaf 1 januari 2015 zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor het toekennen van een persoonsgebonden budget aan mensen die persoonlijke verpleging of persoonlijke verzorging nodig hebben. De meeste zorgverzekeraars hebben de hoogte van het pgb direct met 10 tot 15 procent verlaagd. Het kan gaan om aanzienlijke maandelijkse kortingen. Ongeveer 27.000 mensen zijn hierdoor gedupeerd.

Gisteren heeft de geschillencommissie Zorgverzekeringen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) in twee verschillende zaken geoordeeld dat de budgetkorting die de meeste zorgverzekeraars per 1 januari 2015 hebben doorgevoerd onrechtmatig is. Deze zorgverzekeraars moeten het budget, dat dus ten onrechte gekort is, aan de twee budgethouders terugbetalen. Per Saldo is blij met het bindend advies van de SKGZ. Het advies lijkt goed nieuws voor alle budgethouders in dezelfde situatie. Mogelijk kunnen velen de korting op hun budget nu alsnog met terugwerkende kracht terugkrijgen van hun zorgverzekeraar.

In opdracht van Per Saldo heeft advocaat Renske Imkamp van Van der Woude de Graaf Advocaten verschillende procedures aangespannen tegen deze budgetverlagingen. Enkele van deze klachten zijn al in maart 2015 ingediend bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (de SKGZ). Imkamp heeft in de zaken bepleit dat de wijziging van het budget in strijd is met de overgangsregeling uit het Reglement PGB Verpleging en Verzorging van de zorgverzekeraars.

De SKGZ stelt nu vast dat de overgangsregeling inhoudt, dat indien iemand in 2014 nog een pgb voor persoonlijke verpleging en verzorging had, hij deze indicatie behoudt tot het einde van de geldigheid daarvan (en uiterlijk tot 31 december 2015). Ook het tarief dient in die periode hetzelfde te blijven. De SKGZ heeft daarom de zorgverzekeraar opgedragen de verlaging van het pgb ongedaan te maken en in plaats daarvan een vergoeding te verlenen op het niveau van het jaar 2014. Kortom: de verlaging dient te worden teruggedraaid.

Het bindend advies geldt alleen voor budgethouders die in 2014 al een pgb voor verpleging en verzorging in de AWBZ hadden en die daarmee automatisch toegang hadden tot het pgb-vv in de Zorgverzekeringswet. Voor nieuwe aanvragers van een pgb-vv in 2015 gelden de tarieven die in de reglementen van de zorgverzekeraars zijn opgenomen. Deze tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillen.

Per Saldo is op dit moment in gesprek met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland om te bespreken hoe we omgaan met dit bindend advies van de SKGZ, zodat gedupeerden alsnog het tarief ontvangen dat hen toekomt. Gedupeerden wordt aangeraden de komende weken de website en de nieuwsbrief van Per Saldo in de gaten houden. Daar wordt op korte termijn meer informatie verstrekt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.