Ads Top

KPMG: 'Verbeterd sentiment bij banken voor vastgoedfinanciering'

De bereidheid van banken in Europa om vastgoed te financieren neemt toe. “Hoewel veel banken nog altijd beschikken over aanzienlijke portefeuilles met niet-renderende vastgoedleningen, is het sentiment duidelijk aan het veranderen”, constateert Frank Mulders van KPMG Real Estate Advisory.
Uit het jaarlijkse onderzoek Property Lending Barometer van KPMG blijkt dat vooral de belangstelling van banken in Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland voor vastgoed dit jaar is toegenomen. Ruim de helft van de banken in deze landen geeft aan meer oog te hebben voor financiering van onroerend goed dan vorig jaar.

Ook een meerderheid van de Nederlandse banken geeft aan meer belangstelling te hebben voor het financieren van vastgoed. De banken verwachten dat hun portefeuilles met vastgoedleningen de komende achttien maanden aanzienlijk zullen groeien.

In Nederland wordt de toegenomen activiteit op het gebied van vastgoedfinanciering voornamelijk ingegeven door een toename in het investeringsvolume in combinatie met een verbeterde kapitaalspositie van de banken. “Alternatieve financiers doen bovendien steeds vaker hun intrede op de markt”, zegt Sander Grunewald van KPMG Real Estate Advisory.

Grunewald: “Vooral niet-lokale commerciële banken worden in toenemende mate als belangrijkste concurrenten gezien. De toegenomen interesse van Nederlandse en vooral buitenlandse partijen in Nederlands vastgoed leidt niet alleen tot dalende opbrengsten.

De markt voor de echte toplocaties raakt steeds verder verzadigd. Dat betekent dat de focus van investeerders en financiers steeds verder verschuift naar de secundaire steden en ‘sub-prime’ locaties in de grote steden. Op dit moment is het echter nog niet duidelijk welke extra risico’s banken en investeerders bereid zijn te nemen wanneer zij besluiten te investeren in meer risicovolle objecten.

Nederlandse financiers blijken een voorkeur te hebben voor beleggingsobjecten boven nieuw te ontwikkelen vastgoedprojecten. In de afgelopen anderhalf jaar waren beleggingsobjecten goed voor 82% van de totale leningproductie, 18% werd geïnvesteerd in nieuwe projecten.”

Ondanks het verbeterde sentiment beschikken, met name banken in Zuid-Europa, nog over aanzienlijke portefeuilles van problematische vastgoedleningen. In het bijzonder de banken in Cyprus en Kroatië hebben te maken met een hoog percentage niet-renderende vastgoedleningen van respectievelijk 59% en 63%.

In Spanje verdient ruim 30% van de portefeuille het predicaat ‘zeer problematisch’. In Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland bedraagt het percentage problematische leningen respectievelijk slechts 3%, 5% en 6% van de portefeuille.

Mulders: “De meeste banken verwachten dat middels herstructurering een oplossing gevonden kan worden voor een meerderheid van de problematische leningen. In Europa verwachten de banken dat gemiddeld zo’n 60% van de niet-renderende leningen kan worden opgelost door herstructurering. In Nederland ligt dit percentage iets hoger. Bijna 70% verwacht een oplossing als gevolg van het herstructureren van leningen.”

In Zuidoost Europa en de Baltische staten blijken de banken eerder geneigd om delen van hun problematische vastgoedportefeuilles te verkopen. Gemiddeld is bijna 60% van deze banken bereid afstand te doen van dit soort leningen. Bij de banken in de overige delen van Europa is de bereidheid met zo’n 20% veel geringer.

Mulders: “Hoe groter de portefeuilles met slechte leningen, hoe groter ook de bereidheid om er afstand van te doen, zo lijkt het devies. Maar ook in Nederland hebben recentelijk de eerste verkopen van non-performing leningportefeuilles plaatsgevonden.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.