Ads Top

Actal ‘vergeet’ verzekeraars bij onderzoek kredietverstrekking

Het Adviescollege toetsing regeldruk Actal heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd naar de regeldruk bij kredietverstrekking. Hierin staan een aantal goede aanbevelingen voor de gehele financiële sector, maar specifieke adviezen voor verzekeraars ontbreken. Opvallend, want in de opdracht vraagt de minister van Financiën nadrukkelijk ook te kijken naar de regeldruk bij verzekeraars. Bovendien leidde een eerder onderzoek in opdracht van Actal naar dit thema wél tot opvallende inzichten voor verzekeraars. “Een gemiste kans,” volgens Verbondsdirecteur Leo De Boer.

Actal geeft in het rapport flink wat adviezen die op de hele financiële sector van toepassing zijn en die verzekeraars van harte onderschrijven. De Boer: “Bijvoorbeeld de aanbeveling om bij het opstellen van regelgeving voor de financiële sector het ‘Think Small First Principle’ toe te passen. Want voor kleine partijen is het soms lastig te bestaan.”

Ook wat betreft screenings die financiële instellingen moeten uitvoeren (Sanctiewet) en meldingen van ongebruikelijke transacties (Wwft) onderschrijven verzekeraars de aanbeveling van Actal om hiervoor gerichte methodes te ontwikkelen die het eenvoudiger maken. De lastendruk wordt hierbij namelijk als zeer hoog ervaren aangezien de toezichthouders uitgebreide inspanningen verwachten. Verzekeraars zijn uiteraard bereid om uitvoering te geven aan deze regelgeving maar ook hier geldt het principe van proportionaliteit.
Rol van verzekeraars
Groot gemis in het rapport noemt De Boer de rol die verzekeraars in kredietverlening kunnen spelen en specifieke drempels die zij ervaren. Een gemiste kans, ook voor de klant omdat de diversiteit aan aanbod zo onderbelicht blijft. “Verzekeraars manifesteren zich namelijk steeds meer als verstrekker van hypothecair en MKB-krediet.” Maar de kapitaalseisen voor verzekeraars onder het standaardmodel Solvency II zijn beduidend hoger dan die voor banken onder CRD IV. De Boer geeft als voorbeeld de NHG hypotheek. “Negentig procent van de hypotheken is een NHG hypotheek. En verzekeraars moeten in alle gevallen meer kapitaal aanhouden voor NHG hypotheken. Hiermee staan verzekeraars in de concurrentie op achterstand.” De analyse wordt in het rapport wel gemaakt, maar Actal trekt geen conclusies.

Kapitaalseisen tussen banken en verzekeraars verschillen ook op het punt van kredietverlening aan het MKB. Verzekeraars moeten voor het berekenen van de kapitaaleis het zogenaamde spreadrisico gebruiken. Banken hoeven dat niet, maar moeten de kapitaaleis bepalen op basis van het – veel lagere – tegenpartijrisico, het risico dat de tegenpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. “Ook dit verschil plaatst verzekeraars in een nadelige positie. Het Verbond verwacht en hoopt dan ook dat de Kamer de minister nog kritische vragen zal stellen over de geringe aandacht voor verzekeraars in het rapport.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.