Ads Top

'Rechtsongelijkheid ontbreekt in AFM-rapport'

De Consumentenbond betreurt het dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het op 28 oktober gepubliceerde rapport over de nazorg van woekerpolisgedupeerden buiten beschouwing laat dat verzekeraars een grote rechtsongelijkheid creëren bij het compenseren van de schade.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De nazorg van verzekeraars is als het gaat om compensatie volstrekt ontoereikend, een kleine groep klanten krijgt via geheime schikkingen een redelijke compensatie, terwijl het merendeel van de gedupeerden met geen of een schamele vergoeding is afgescheept en de AFM zwijgt hierover.'

De Consumentenbond vindt dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld en dat de AFM hierop moet toezien. Maar de toezichthouder zegt daarvoor geen mandaat te hebben. Combée: 'Minister van Financiën Dijsselbloem heeft in september aan de Tweede Kamer gezegd dat hij het belangrijk vindt dat gelijke gevallen gelijk worden  behandeld en dat hij daarbij gaat kijken naar de rol van de AFM. De Consumentenbond gaat ervan uit dat hij snel actie onderneemt om de toezichthouder in staat te stellen zijn werk te doen.'

Het is voor de miljoenen woekerpolisgedupeerden, waarvan een aanzienlijk deel een polis heeft die nog loopt, van groot belang dat ze redelijk worden gecompenseerd. Combée: 'Woekerpolissen zijn voor veel consumenten een tikkende tijdbom. Ze hebben de polis ooit afgesloten om te sparen voor de aflossing van de hypotheek, aanvulling van het pensioen of de studie van de kinderen. Zonder een redelijke compensatie is de kans dat ze hun doel bereiken een stuk kleiner.'

De AFM maakt in zijn rapport melding van een aanstaand initiatief van verzekeraars om te komen tot een onafhankelijk adviesloket voor polishouders die niet bij hun verzekeraar of financieel adviseur voor een advies willen aankloppen. De Consumentenbond is daarover in beginsel positief, op voorwaarde dat in zo'n advies ook in beeld wordt gebracht of de klant een redelijke compensatie heeft gekregen en zo niet, welke actie de klant kan ondernemen om die vergoeding alsnog te krijgen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.